Oglaševanje

Ponujamo več različnih načinov oglaševanja:

- Oglaševanje preko bannerjev velikosti 728×90, 160×600 in 145×50*
- Oglaševanje preko našega mesečnega mailinga, ki ga od januarja 2011 pošiljamo že na več kot 31000 naslovov**
- Oglaševanje preko PR novic na portalu
- Zakup ekskluzivnega mailinga za dolgoročne partnerje
 

*Za ogled pozicij bannerjev kliknite na spodnjo sliko

**Za primer oglasa v mailingu klikni na spodnjo sliko

Statistika portala:

- med 30.000 in 35.000 mesečnih obiskovalcev*
- več kot 34.000 registriranih uporabnikov
- več kot 31.000 prejemnikov mesečnega mailinga
- Google Page Rank 7

 

*Za ogled podrobne statistike kliknite na spodnjo sliko

Naročila in informacije:

M: damir@studentarija.net

Splošni pogoji poslovanja:

- Splošni pogoji poslovanja veljajo za oglaševanje na spletni strani Študentarija, Ptujska ulica 26, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju izvajalec).
- Naročila za najem oglaševalskega prostora se lahko sprejemajo v pisni ali elektronski obliki (preko email naslova damir@studentarija.net, naročilnice ali pogodbe), kjer morajo biti navedeni podatki naročnika, vrsta oglasa, ter pričetek in konec oddajanja oglasa.
- Naročnik prevzema popolno odgovornost za vsebino oglasnega sporočila. V primeru kršenja Zakona RS o oglaševanju, Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah (Ur. l. RS Št.21/95) ali podobnega spora, naročnik neposredno odgovarja tretji osebi.
- Oglasno gradivo mora naročnik dostaviti tri (3) dni pred pričetkom oglasne akcije na način, ki je predhodno dogovorjen med naročnikom in izvajalcem.
- Izvajalec je obvezen poskrbeti za pravočasno namestitev in aktiviranje oglasnega gradiva. V primeru okvare, prenavljanja strani ali padca strežnika, mora izvajalec podaljšati oglaševanje za čas, ko je bilo oglasno gradivo uporabnikom nedostopno. V kolikor to ni mogoče, se znesek naročila temu primerno zmanjša.
- Naročnik se strinja, da lahko izvajalec zavrne namestitev oglasa, če le ta smatra, da je v nasprotju s poslovnimi interesi ali moralno etičnimi načeli društva. V tem primeru izvajalec ponudi alternativni oglas, ki ga oblikuje na svoje stroške. V kolikor to ni mogoče, se znesek naročila temu primerno zmanjša.
- Prepovedana so oglasna sporočila z žaljivo vsebino ali s pornografskim materijalom. Oglas ne sme pozivati h nikakršni obliki nestrpnosti ali diskriminacije.
- Reklamacije se upoštevajo, če so dostavljene v pisni ali elektronski obliki osem (8) dni po objavi oglasnega gradiva.
- Odpoved oglaševalske akcije je dovoljena pet (5) dni pred odobrenim pričetkom objave, v nasprotnem primeru naročnik plača petdeset (50) odstotkov celotnega zneska naročila.
- Rok plačila je štirinajst (14) dni po končani akciji, razen če ni med pogodbenima strankama določeno drugače.
- Če naročnik ne poravna celotnega zneska naročila, se mu po danem roku zaračunavajo zamudne obresti.
- Splošni pogoji poslovanja obvezujejo obe pogodbeni strani. Vse nesporazume bosta stranki reševali sporazumno. V kolikor to ne bo mogoče, je za reševanje spora pristojno sodišče v Ljubljani.
Komentarji

Za komentiranje dogodka se moraš prijaviti preko obrazca na vrhu strani ali rdečega gumba FB connect