Odziv MSS na koalicijsko pogodbo

Mladinski svet Slovenije, krovno združenje nacionalnih mladinskih organizacij, pozdravlja, da je koalicija upoštevala številne predloge Mladinskega sveta Slovenije in jih vključila v koalicijsko pogodbo in pričakuje, da bo Slovenija čimprej dobila operativno vlado, ki bo zagotavljala, da zapisani predlogi ne bodo ostali le črka na papirju.

Gospodarsko in finančno krizo leta 2009 sta tako Evropska unija kot Republika Slovenija dočakali nepripravljeni. Med tistimi, ki so utrpeli najhujše posledice počasnega reagiranja so bili mladi, ki so takrat vstopali na trg dela, kar priznava tudi EU v Beli knjigi o prihodnosti Evrope in navaja, da se prvič po drugi svetovni vojni v Evropi soočamo z resničnim tveganjem, da bodo generacije današnjih mladih, tudi zaradi takratne neustrezne reakcije oblasti na nove družbene razmere slabše preskrbljene kot njihovi starši. Zato mora biti osrednja naloga nove koalicije, da v času gospodarske rasti izvede strukturne reforme in prepreči, da bi v obdobju padca gospodarske rasti ponovno dobili izgubljeno generacijo mladih.

Na Mladinskem svetu Slovenije pozdravljamo, da se je koalicija v posebnem poglavju koalicijske pogodbe osredotočila na izboljšanje položaja mladih in v koalicijsko pogodbo vnesla kar nekaj predlogov, ki smo jih na področju zaposlovanja, stanovanjske problematike in participacije predlagali na Mladinskem svetu Slovenije.

Pričakujemo, da bo Slovenija čimprej dobila operativno vlado, ki bo zagotavljala, da zapisani predlogi ne bodo ostali le črka na papirju, temveč se bo k njihovi realizaciji pristopilo čim prej in k oblikovanju rešitev pritegnilo čim širšo strokovno in zainteresirano javnost. Ukrepi morajo biti sistemski, trajni, ne pa zgolj projektni, vezani na EU sredstva. Pri oblikovanju ukrepov se je treba zavedati demografske slike Slovenije in izjemnega pomena medgeneracijskega sodelovanja v starajoči se družbi. Prav slednje področje je v koalicijski pogodbi deležno manj poudarka. Vlada mora uvesti mentorske sheme v delovni prenos in spodbujati medgeneracijsko reševanje stanovanjskega problema (zamenjava stanovanj, obnova in prilagoditev hiš različnim generacijam,…). Pogrešamo tudi ukrepe za dejansko vključevanje mladih v družbo (krepitev mladinskih organizacij, vključitev mladih v Državni svet RS in Ekonomsko-socialni svet).

Tin Kampl, predsednik Mladinskega sveta Slovenije: ”Pozdravljamo, da so nas politične stranke prepoznale kot relevantnega partnerja, in da so številni predlogi Mladinskega sveta Slovenije našli mesto v koalicijski pogodbi. Mladinski svet Slovenije bo spremljal izvajanje koalicijske pogodbe in izvajanje vladnih politik. Želimo si in verjamemo, da bo nova vlada prepoznala Mladinski svet Slovenije kot strateškega partnerja, s katerim si bo skupaj prizadevala, da prepreči, da bi generacije današnjih mladih, bile revnejše kot njihovi starši.”Komentarji

Za komentiranje dogodka se moraš prijaviti preko obrazca na vrhu strani ali rdečega gumba FB connect

Naključne vsebine
Nagradne igre

AntiValentinovo

Podarjamo 2 vstopnici za koncert AntiValentinovo v Cvetličarni in album Eda Maajke "Put u plus"! Spodaj izpolnite svoje podatke in odgovor na nagradno vprašanje, ki se glasi: "Kaj pravi Vojko V, ko mu v trgovini natehtajo 16dg mortadele namesto 15dg?"


Spremeni besedo.


Nagradne igre

Mando Diao

Podarjamo 2 vstopnici za koncert Mando Diao v Cvetličarni! Spodaj izpolni svoje podatke in odgovor na nagradno vprašanje, ki se glasi: "Iz katere države izvira band Mando Diao?"


Spremeni besedo.


Nagradne igre

Halloween ft. Prezioso & Marvin

Podarjamo 3x1 vstopnico za Halloween v Cvetličarni, kjer boste obujali spomine z dvojcem Prezioso & Marvin. Spodaj izpolni svoje podatke in odgovor na nagradno vprašanje, ki glasi: Navedi svoj najljubši komad dua Prezioso & Marvin.


Spremeni besedo.


Nagradne igre

Umek

Podarjamo 2 vstopnici za žur z Umekom, ki se bo 21.12. odvijal v Kurzschlussu. Spodaj izpolni svoje podatke in v polje za odgovor zapiši ime in priimek osebe, ki bi se ti ta večer pridružila!


Spremeni besedo.