Oddaja dohodninske napovedi za leto 2006

Po pošti ste od študentskih servisov najbrž že prejeli obvestila o izplačanem zaslužku za leto 2006. Preveriti bo treba, če se zapisani podatki ujemajo z dejanskimi in morebitne netočnosti popraviti.

Študentski servisi so vam že poslali obvestila o izplačanem zaslužku za leto 2006. V njem so pod oznako 1211 navedeni dohodki, prejeti v času statusa in pod 1212 dohodki, prejeti v času brez statusa.

Iz DURS-a bodo v mesecu marcu vsakemu davčnemu zavezancu poslali že izpolnjeno davčno napoved. Preveriti bo treba, če se zapisani podatki ujemajo z dejanskimi in morebitne netočnosti popraviti. Če je študent ali dijak delal preko različnih servisov, mora podatke sešteti. Prav tako bo vsak vpisal podatke za olajšave, ki jih bo uveljavljal. Za študenta ali dijaka je pomembno, da izpolni rubriko o statusu, saj mu bo le v tem primeru priznana posebna osebna olajšava, če izpolnjuje pogoje zanjo. V rubriko Olajšava za različne namene lahko vpiše plačila za šolnine, nakup učbenikov, strokovnih in leposlovnih knjig… Če ga drug zavezanec uveljavlja kot vzdrževanega člana, mora napisati njegovo ime in priimek, davčno številko ter čas vzdrževanja. Vedeti pa mora, da v tem primeru sam ne more uveljavljati splošne olajšave.

Davčno napoved bo treba oddati do 30. aprila.Komentarji

Za komentiranje dogodka se moraš prijaviti preko obrazca na vrhu strani ali rdečega gumba FB connect

Naključne vsebine
Nagradne igre

Antivalentinovo #2

Podarjamo skupno 4 vstopnice za Antivalentinovo #2, po dve za vsak dan. Vse, kar moraš storiti, je da izpolniš obrazec in v prostor za odgovor zapišeš za kateri dan želiš vstopnici ter koga pripelješ s seboj.


Spremeni besedo.