NK Olimpija Ljubljana spet v prvi ligi

Nogometni klub Olimpija se vraèa v prvo ligo. Zeleno-beli so odigrali tekmo zadnjega kroga 2. SNL in do¾iveli poraz z Aluminijem.

Èe bi nogometaši Olimpije ponovili kranjsko prigodo, bi jim grozila selitev v peto ligo. To se vseeno ni dogodilo, saj sta dve ”sprti” strani znotraj slaèilnice Ljubljanèanov za zadnjih 90 minut v tej sezoni le strnili moèi, stopili na igrišèe kot ”sreèna dru¾ina” in omogoèili klubu, da je postal ”polnopravni” èlan prvoligaške drušèine. Sobota ni bila, vsaj kar se rezultatskega izkupièka, pisana na ko¾o ”veènim” tekmecem iz dveh najveèjih slovenskih mest, ki sta se zasidrala na vrhu lestvic. Dr¾avni prvak Maribor si je na zakljuèni slovesnosti ”dovolil” (vnovièen) domaè poraz z Interblockom, Olimpija pa je uspešno sezono v drugoligaški drušèini sklenila z ”nièlo” proti Aluminiju in tako teden, oznaèen za ”komedijo zmešnjav”, oplemenitila z novimi vprašanji o njenih dometih. Dogajanje na in pred štadionom ®AK je bilo v mnogoèem pre¾eto z iskanjem razlogov, ki so botrovali odstopu Mirana Pavlina z mesta športnega direktorja ter vzvodov, ki so pripeljali do nešportnih prizorov v gorenjski prestolnici.
 
Gliha: Jezen in razoèaran

Navijaška skupina Green Dragons, ki v zadnjih dneh ni skrivala ogorèenosti, je priredila imenitno vzdušje. Nogomet je vsaj za tisto popoldne prevladal nad vsemi zamerami in spori, ki sta postavili loènico v taboru Ljubljanèanov. V eni skupini naj bi se znašli neposredni krivci za bojkot dvoboja v Kranju, v drugi pa igralci, ki so se preko javnega odgovora (nekaj dni prepozno) ogradili od odgovornosti za nastalo dejanje. Pred dvobojem se je na zelenici pred obèinstvom zbrala veèina najbolj zaslu¾nih imen, ki so v štirih letih skupino ”ljubiteljskih” veteranov nekdanjega be¾igrajskega velikana pripeljali do najvišjega klubskega razreda. Podeljeno je bilo 15 priznanj, najveè jih je romalo v roke predstavnikom ”sedanjega” igralskega kadra, najveèji aplavz pa je odmeval ob omembi imena Primo¾a Glihe. Nekdanji reprezentant in napadalec Olimpije je pred štirimi leti v navidez brezizhodnem polo¾aju zakolièil pot, ki je postregla z neverjetno hitro vrnitvijo v prvo ligo. ”Zelo sem jezen in razoèaran. Na VIP tribuni vidim ljudi, ki jih sploh ne poznam. Prej jih ni bilo od nikjer. Ali resnièno razumejo, kaj je to ¾ivljenje? Mi smo ‘drgnili’ maraton, oni pa so na koncu odtekli šprint in zdaj naj bodo glavni frajerji? To je tragedija za dru¾bo in situacijo, v kateri ¾ivimo. Danes smo prišli trije, štirje izmed tistih, s katerimi se je ta zgodba zaèela. Se opravièujem, ampak to je zame sramota. Zaèelo se je z ljubeznijo, konèalo pa oèitno z interesom,” je zatrdil za Sportal nekdanji strateg Olimpije, ki je ”zeleno-belo” barko vodil vse do prvoligaške ponudbe iz Ptuja.

 
Obraèunavanje s Karièem

Tribune so pred zaèetkom dvoboja zaploskale tudi Miranu Pavlinu in Amirju Karièu, ki naj bi imela prste vmes pri nerazumljivem bojkotu v Kranju . Slednji, ki je na tisti tekmi nosil kapetanski trak, je prijel v roke mikrofon in se vsem zbranim, še posebej pa navijaèem, opravièil za dejanje, ki se po njegovih besedah v prihodnosti ne bi veè smelo ponoviti. Se pa poraja vprašanje, èe bo Velenjèan v prihodnosti sploh še nosil ”zeleno-beli” dres, saj je po tekmi podobno kot Pavlin štadion zapustil v spremstvu varnostne slu¾be, nato pa se je ”zataknilo” pri bli¾njem sreèanju z njegovim jeklenim konjièkom. Pri avtu ga je namreè prièakala skupina razjarjenih navijaèev (¾e v slavju po zadnjem sodnikovem pisku naj bi od ”mimoidoèega” navijaèa prejel udarec v glavo) in hotela z njim fizièno obraèunati. Strasti so pomirili šele pripadniki javnega reda, ostal pa je grenak priokus, saj se proslava ob uvrstitvi v prvo ligo praviloma ne bi smela konèati na takšen naèin. Na eni strani plošèadi pred štadionom je tedaj ¾e pešèico navijaèev zabaval Peter Lovšin, na parkirišèu pa so ob ”direndaju” prednjaèile modre uniforme.

Popivoda slekel dres

Notranjih razprtij in nesoglasij na ”zeleno-beli” zabavi, štadion ®AK je bil poln do zadnjega kotièka, med igralci sicer ni bilo zaznati. In to od prve minute do trenutka, ko je kapetan Aleš Èeh iz rok podpredsednika Nogometne zveze Slovenije (NZS) Franca Kopatina prejel zmagoslavni pokal. Da pa se v klubu le ne cedita med in mleko, je pokazal demonstrativni odhod ”nadomestnega” trenerja Danila Popivode, (uradni trener Jani Pate nima primerne licence za 2. SNL), ki je nekaj minut po zaèetku tekme slekel majico in jezno odkorakal v slaèilnico. 

 
Dogodka ni ¾elel komentirati nihèe izmed klubskega vodstva, tudi direktor Aleš Remih, ki ¾eljno prièakuje sejo izvršnega odbora (1. junija). Takrat bo veè znanega tudi o sponzorski politiki, še kako potrebni ob preskoku v višji klubski razred. ”Pustimo ta teden, o katerem je bilo ¾e toliko napisanega, za nami. Stvari se bodo ¾e razèistile, danes pa naj bo dan za veselje. Moramo gledati celo sezono. Pokazali smo najboljši nogomet in zaslu¾eno postali prvaki. Igralci smo zdru¾ili moèi in dokazali, da je naš skupni cilj nogomet. Moramo stremeti k nogometu in èim boljšem rezultatu,” je obrazlo¾il branilec Olimpije Muamer Vugdaliè. Eden izmed osmih podpisnikov javnega pisma, v katerem so izpovedali svoje mnenje glede zapleta v Kranju, ki klubu ni prinesel veliko lepega. Poleg sramote in besa navijaèev si je Olimpija prislu¾ila še denarno kazen in odvzem dveh toèk za prihodnjo sezono. Bo manj neznank, tudi glede prihodnosti Pavlina, zaznati po 1. juniju?
 
 
Vir: Siol/SportalKomentarji

Za komentiranje dogodka se moraš prijaviti preko obrazca na vrhu strani ali rdečega gumba FB connect

Naključne vsebine
Nagradne igre

Antivalentinovo #2

Podarjamo skupno 4 vstopnice za Antivalentinovo #2, po dve za vsak dan. Vse, kar moraš storiti, je da izpolniš obrazec in v prostor za odgovor zapišeš za kateri dan želiš vstopnici ter koga pripelješ s seboj.


Spremeni besedo.