Infoscena priporoča

zalagasper / Kino Šiška

Fotogalerije

Fotke z žurov, koncertov in festivalov

Klubi

Glasuj za svoj najljubši klub v Sloveniji

Fotografi

Predstavitev uradnih fotografov Infoscene

Njoki Summer festival 2010

Tudi letos smo imeli prilo¾nost, da se udele¾imo fantastiènega Njoki Summer festivala oziroma »Festivala dobre glasbe, dru¾enja, kulinariènih u¾itkov in pozitivne energije«. ®e ¹esti zapored, vendar ¹e vedno odlièen festival, je definitivno popravil prepihane in de¾evne vtise prej¹njega leta.

Za razliko od organizacije Njoki Summer festivala iz prejšnjih let, so letos organizatorji spremenili lokacijo, festival je bil prestavljen na plošèad pred Hišo mladih v Ajdovšèini, prav tako pa so tudi èasovno »skrèili« festival v en sam dan.  Posledièno, prizorišèe ni bilo ravno polno, saj v okviru festivala tudi ni bilo mo¾nosti spanja v kampu. Kljub temu je bilo vzdušje pozitivno, sprošèeno ter prijazno in  kot napovedano je bil pred nami èudovit sonèen dan poln dru¾enja, glasbenih u¾itkov ter kulinariènih dobrot- tradicionalnih njokov.
Vroè dan je zahteval potoke osve¾ilnih pijaè, ki so nam jih tudi ponujali na prizorišèu. Kot po navadi, je bila najbolj priljubljena pijaèa festivala ravno tista, na katero si moral najdalj èakati, namreè pivo se je toèilo zelo poèasi, kar je povzroèalo ogromne vrste in spro¾ilo veliko kritik. Kljub temu se je pijanost razigranost, tako kot tudi samo vzdušje stopnjevalo s èasom in nastopajoèimi bandi.
Prizorišèe se je na sonèno nedeljo odprlo ob 14:00, kjer nas je v naslednjih parih urah zabavalo kar šest glasbenih skupin iz Slovenije, Amerike in Hrvaške na èelu s poskoènimi fanti iz banda Njoki orkestra, ki  so postali zašèitni znak vseh Njoki festivalov s svojo festivalsko himno, ki je postala ¾e pravi evergreen.
Tokrat so band Nervous Stompin’, ki je odpovedal nastop, nadomestili Bad Religion tribute band- BED RELIGION, iz Slovenije. Band petih glasbenikov je zaèel igrati priredbe Bad Religion-ov leta 2008 zaradi lastnega u¾itka in navdušenostjo nad legendarno skupino Bad Religion, vendar so jih prijatelji sèasoma uspeli preprièati v nastopanje tudi pred širšim obèinstvom. Njim so sledili OVERFLOW, ki so se suvereno potrudili z nastopom in ritmi melodiènega punk rocka so na prizorišèe privabili malo veè ljudi. Band, ki je na sceni ¾e od leta 1990 se je lansko leto vrnil na koncertne odre in ponovno obnorel tako domaèo, kot tudi tujo publiko. Med èakanjem na nastop skupine LAGWAGON, se je prizorišèe veè ali manj napolnilo in publika je nestrpno prièakala zaèetek njihovega koncerta. Skupina predstavlja eno izmed najbolj znanih predstavnikov melodiènega kalifornijskega punk rocka devetdesetih, ki se lahko pohvali s kar sedmimi izdanimi plošèami v okviru zalo¾be Fat Wreck Chords, ki jo vodi Fat Mike (NOFX). Band predstavlja postava petih èlanov: Joey Cape (vokal), ki je èlan tudi v bendih  The Playing Favorites, Afterburner in Me First and the Gimme Gimmes, Dave Raun (bobni), prav tako èlan Me First and the Gimme Gimmes, Chris Flippin (kitara), Chris Rest (kitara) in Jesse Buglione (bas). Pri nas so nastopili èetrtiè in ob spremljavi prelepega poletnega sonènega zahoda zopet navdušili s hiti kot so Island of Shame, Alien 8, Lullaby, Sleep, Heartbreaking Music, Automatic , Rasor Burn; Band se ni mogel upreti krikom »we want more!« razgrete publike, zato so se za “finiš” na oder vrnili, lepo zahvalili in zaigrali še May 16. Sledilo je dobrih 20 minut ogromnih vrst za pijaèo in za WC, kmalu za tem pa smo na odru prièakali ameriško punk rock skupino NO USE FOR A NAME, ustanovljeno leta 1987, katero sta zaèela Tony in Rory, ki sta v skupini ostala vse do danes. Najnovejši album The Feel Good Record Of The Year, je sedmi album po vrsti, izdan pri zalo¾bi Fat Wreck, od skupaj devetih izdanih albumov. Skupina sodi v krog dejavnejših skate-punkerjev, ki je veèkrat nastopila v okviru Vans Warped Toura, leta 2005 pa smo jih lahko videli tudi mi in sicer pred obleganim KUD-om  na Trnfestu. Nastop so otvorili s pesmijo Not Your Saviour, ki je dvignila veliko prahu, nadaljevali so z Dumb Reminders, On The Outside, Coming Too Close, Chasing Rainbows; med katerimi se je Tony Sly (vokal, kitara) zahvaljeval odlièni publiki s »Hvala«, nauèil pa se je tudi vprašati »Kako ste kaj?«. Spodbudil je publiko, naj naredijo circle pit, katerega smo bili prièa ob “natempiranem”  Biggest Lie ter pohvalil skupino Bed Religion. Med drugim je predstavil tudi njihovega novega kitarista Chris Rest-a iz Lagwagnov, kateremu so se proti koncu nastopa skupine NUFAN pridru¾ili na odru tudi ostali èlani skupine Lagwagon in vsi skupaj so odigrali legendarni hit skupine Motorhead-  The Ace of Spades, ki je po¾el veliko navdušenje in moèen aplavz.
Enodnevni festival je zakljuèil nastop skupine Elvis Jackson, ki so se v rodnem kraju odlièno poèutili in temu je tudi sledil prièakovan zabaven, energièen in s samosvojo razigranostjo obarvan nastop. Skupina je nastala leta 1997, šteje pet èlanov in je ena izmed najpopularnejših punk rock skupin v Sloveniji, navdušili pa so tudi publike v Italiji, Avstriji, Nemèiji, Èeški, Švici, na Hrvaškem… Njihov unikaten nastop nas je tudi tokrat prevzel s hiti, kot so Wake Me Up, Dreams, In The Morning, Loser, Get Up!… David Kovšca (vokal) je z metanjem napihljivih ¾ivali in ¾og ustvaril pravo morsko vzdušje in zopet smo bili prièa njegovim akrobacijam, ki jih je zganjal po odru. Publika je Elvise glasno spremljala ob vsaki pesmi, kljub dobremu ozvoèenju pa jih je le uspela preglasiti pri zadnjem hitu Smoke the Herb. Sledilo je moèno vzklikanje in aplavz, ampak kot vemo vsi, je vseh dobrih stvari enkrat konec, tako so se tudi vrata Njoki Summer festivala nekaj èez polnoè poèasi zaèela zapirati in obiskovalci smo polni pozitivne festivalske energije ter zadovoljnimi ¾elodèki odšli iz prizorišèa ter se ¾e takoj zaèeli veseliti naslednjega Njoki Summer festivala.
Veè fotografij z dogodka si lahko ogledate v Infosceni.
Tekst: Jasna Jarc
Foto: Valentina Jarc