Nepravilnosti v ŠOU

Računsko sodišče je v reviziji pravilnosti porabe javnih sredstev Študentske organizacije Univerze (ŠOU) v Ljubljani in pravilnosti finančnih nakazil ŠOU v letih 2003 in 2004 ugotovilo, da poslovanje ŠOU ni bilo v skladu s predpisi in internimi akti.

Sodišče je zato izdalo mnenje s pridržkom. ŠOU je dajala posojila, jamstva in avanse ljubljanskemu Zavodu za mladinski turizem kljub temu, da je bil zavod prezadolžen in zato nesposoben poravnati svoje obveznosti, je razvidno iz revizijskega poročila.

Neplačane obveznosti tega zavoda, nad katerim je bil v letu 2005 uveden stečajni postopek, so do ŠOU 31. decembra 2004 znašale skoraj 86,2 milijona tolarjev. Ker obveznosti zavoda presegajo njegova sredstva, računsko sodišče ocenjuje, da je možnost vračila dolga malo verjetna. ŠOU je zato oblikovala popravek vrednosti terjatev in izkazala odhodke v znesku skoraj 86,2 milijona tolarjev.V revizijskem poročilu je računsko sodišče posebej opozorilo, da so 31. decembra 2005 znašale neplačane terjatve ŠOU do Zavoda za mladinski turizem 122,5 milijona tolarjev, kar je za 36,3 milijona tolarjev več kot leto poprej.

V obdobju od začetka do konca leta 2004 je prišlo do prekoračitve porabe odobrenih finančnih sredstev na projektih ŠOU, in sicer na stroškovnem mestu Dijaška izkaznica za skoraj 3,8 milijona tolarjev in na stroškovnem mestu Vpisi v ŠOU družino za dobrih 1,3 milijona tolarjev. Zavodu K6/4 je bilo dva milijona tolarjev nakazano za financiranje prireditve Rock Otočec v nasprotju s sklepom predsedstva ŠOU.
Razen navedenih nepravilnosti je po mnenju računskega sodišča ŠOU v letih 2003 in 2004 v vseh pomembnejših pogledih poslovala v skladu s predpisi in internimi akti ŠOU, ki urejajo javno porabo in finančno poslovanje, zato je izdalo mnenje s pridržkom. Nekatere nepravilnosti je ŠOU že odpravila, za ostale nepravilnosti pa mora v 90 dneh od prejema revizijskega poročila pripraviti odzivno poročilo.

ŠOU je v odzivu na revizijsko poudarila, da je velik del nepravilnosti, navedenih v poročilu, že odpravila. Trenutno pa ureja še medsebojna razmerja z Mestno občino Ljubljana, ki se nanašajo na lastništvo Hostla Celica, so sporočili iz ŠOU v Ljubljani.
Navajajo, da je računsko sodišče revidiralo pravilnost porabe javnih sredstev in pravilnost finančnih nakazil ŠOU v Ljubljani za leti 2003 in 2004, ko je bil za poslovanje pristojen takratni direktor ŠOU v Ljubljani Simon Zore. V času novega poslovnega vodstva Edvina Makuca pa so odpravili že velik del navedenih nepravilnosti. Zagotavljajo, da bo ŠOU v Ljubljani na osnovi revizijskega poročila, ki so ga prejeli danes, podala odzivno poročilo in sprejela še dodatne ukrepe za odpravo nepravilnosti. (24ur)Komentarji

Za komentiranje dogodka se moraš prijaviti preko obrazca na vrhu strani ali rdečega gumba FB connect

Naključne vsebine
Nagradne igre

MotörCity 2018

Podarjamo 2x1 vstopnico za letošnji MotörCity 2018! Spodaj vpiši svoje podatke in odgovor na nagradno vprašanje, ki se glasi: "Kje se bo odvijal uradni Warm Up party festivala MotörCity?"


Spremeni besedo.


Nagradne igre

Ultra Europe 2018

Podarjamo 2x2 vstopnici za letošnji Ultra Europe 2018 v Splitu! Spodaj izpolni svoje podatke in v polje za odgovor dopiši ime, priimek in email osebe, ki jo boš povabil/a zraven, v kolikor osvojiš 2 vstopnici!


Spremeni besedo.


Nagradne igre

Fuksi 2018

Podarjamo 2x2 vstopnici za festival Fuksi. Spodaj izpolni svoje podatke in v polje za odgovor zapiši ime in priimek osebe, ki ji podariš drugo vstopnico ter za kateri dan festivala! Sodelujejo lahko samo polnoletne osebe.


Spremeni besedo.