Infoscena priporoča

zalagasper / Kino Šiška

Fotogalerije

Fotke z žurov, koncertov in festivalov

Klubi

Glasuj za svoj najljubši klub v Sloveniji

Fotografi

Predstavitev uradnih fotografov Infoscene

Nastop Dalaj Eegola v Kinu Šiška

V soboto 9. 10. 2009 je v novem Centru urbane kulture Kino ©i¹ka danes »poduhovljeni« Dalaj Eegol oz. nekdaj »urbani« Ali En, pionir slovenskega rapa in hip hopa ter eden predstavnikov ljubljanske skejterske »stare ¹ole« iz zaèetka 90ih let, poèastil deseto obletnico svojega drugega albuma Smetana za frende in petnajsto obletnico danes ¾e kultnega prvega albuma Leva scena.

Tega imajo zaradi njegove neposredne in odkrite kritike tedaj klavrne slovenske glasbene scene mnogi še danes za najveèji glasbeni dose¾ek v Sloveniji po osamosvojitvi.
Dogodek je seveda veliko obetal, o èemer so govorile tudi hitro razprodane karte in ponovitev koncerta, ki se bo v Šiški zaradi velikega zanimanja zgodila toèno èez en teden. ®e to soboto pa se je pred vhodom v center natanko ob 20. uri vila gneèa ljudi vseh generacij – po oceni tam v razponu od Alijeve pa vse do tiste, niè starejše od Leve Scene. Nekateri prièakovanja polni ljudje so kmalu postali nejevoljni, saj so organizatorji sporoèili, da se bo koncert zaèel šele ob desetih. Razoèarani so bili predvsem športni navdušenci, ki so za koncert ¾rtvovali ogled nogometne tekme med Slovenijo in Slovaško, in neiznajdljivi obiskovalci, ki so ¾ejo v vmesnem èasu gasili z drago pijaèo v lokalu znotraj kina, namesto s cenejšo pri sosednjem Tušu, kot so to storili tisti iznajdljivejši.
Ob devetih so se sicer odprla vrata dvorane, ampak ne zaradi koncerta, paè pa zaradi (kar trikratne!) projekcije snowboarderskega filma. Okoli desetih je »selitev narodov« iz dvorišèa Kina Šiške v njegovo prvo nadstropje dala vedeti, da se vendarle nekaj dogaja. Na oder Katedrale je naposled stopil Ali En in se najprej v imenu organizatorjev opravièil za nesporazum glede ure koncerta.
V nadaljevanju so se drug za drugim zvrstili vsi hiti obeh plošè in v hipu ustvarili nostalgièno atmosfero po »starih dobrih èasih,« ko bi si Ljubljana morda bolj zaslu¾ila center urbane kulture kot si ga danes. Seveda ni šlo brez legendarnih Stremetzsky, Leva Scena, Burek, pa tudi Who’ s the real Kekec, Zadeta si bela Ljubljana, Hašiš in ostalih poslastic iz druge  plošèe.
Ali Enu sta se pri izvajanju komada V mestu nekaj dogaja po prièakovanju pridru¾ila tudi vedno razpolo¾eni Klemen Klemen in malce hripava Anika Horvat, pri Sazas sucks pa sta poleg njega poskakovala skoraj pozabljeni Kosta in pa mladi up slovenskega rapa Zlatan Èordiæ – Zlatko. Konec koncerta je zaznamovalo še »preseneèenje« – komad Stremetzsky je »zarapal« Omar Naber, kar je koga mogoèe navdušilo, veèino starih obo¾evalcev pa najbr¾ pustilo ravnodušne.
Kljub številnim kritikam je dogodek izpolnil prièakovanja, predvsem pa je vsaj za trenutek poustvaril koncertno atmosfero izpred desetih let, po kateri upravièeno hrepenijo tisti, ki jim je mar za sceno, drugaèno od take »za kmete«. Tistim, ki Dalaj Egolu oèitajo, da bo razoèaral svoje slovenske obo¾evalce, èe se bo vrnil k svojemu ¾ivljenju v Indiji, pa je po mojem mnenju treba povedati, da je tudi takten umik iz glasbene scene tisto, ki loèi dobre od slabih glasbenikov! Ali En najbr¾ noèe, da bi o njem kdo spisal kaj podobnega verzu iz Leve scene (“Svoj najveèji hit je naredu ¾e pred dvajsetimi leti, a še zmeraj ga špila in si misli vsi so kmeti“), ki ga je sam daljnega leta 1994 posvetil tistim, na ¾alost še vedno kraljujoèim na naši glasbeni sceni. V Sloveniji se ene stvari paè nikoli ne spremenijo. Nam pa oèitno ne preostane drugega kot da èakamo Ali Ena mlajših generacij…
Tekst: Jasmina Arnež
Foto: Jan Pečar