MSS pred referendumom o pokojninski reformi

Pred referendumom o pokojninski reformi v Mladinskem svetu Slovenije ponovno sporočajo, da pokojninsko reformo prepoznavajo kot pozitiven in nujen ukrep za pravičnejšo porazdelitev bremen med generacijami.

Zlasti zaradi demografskih sprememb, ki že dalj časa kažejo trend upadanja števila mladih in istočasno naraščanje števila upokojenih, so prepričani, da je pokojninska reforma ustrezen korak na poti sistemskega urejanja problematik medgeneracijskega sodelovanja v Sloveniji. Ocenjujejo tudi, da bi bil v tem trenutku padec pokojninske reforme na referendumu neugoden za celoten sistem zagotavljanja socialne varnosti, kar bi posebej negativno vplivalo na mlade, ki so zaradi razmer na trgu dela pri zaposlovanju v izredno slabem položaju in so zato žal pogosto primorani koristiti socialno pomoč in druge oblike pomoči iz javnofinančnih sredstev.

Kot je pokazala raziskava Mladina 2010, velika večina mladih staranje prebivalstva vidi kot resen problem, odnose med mladimi in starejšimi ocenjuje kot napete in pri tem ne pričakuje sprememb na bolje. Mladi izpostavljajo neuravnoteženo skrb za zagotavljanje socialne varnosti mladim na eni in starejšim na drugi strani, pri čemer največjo težavo vidijo v problematikah zaposlovanja. V Mladinskem svetu Slovenije so mnenja, da bi posledice pričujoče pokojninske reforme v prihodnosti ugodneje vplivale na zaupanje mladih v pokojninski sistem, hkrati pa opozarjajo, da je na prvem mestu potrebno pristopiti tudi k celovitem urejanju razmer mladih pri zaposlovanju, na trgu dela in v delovnih razmerjih. Pokojninska reforma namreč ni prostor za reševanje tovrstnih težav, saj so problematike zaposlovanja mladih bolj kot posledica pokojninskega sistema posledica odsotnosti ustreznih ukrepov na trgu dela. Če bi bila pravilna trditev, da upokojeni delavci pomenijo delo za mlade, trenutno v skladu z demografsko sliko ne bi imeli težav z zaposlovanjem mladih.

V Mladinskem svetu Slovenije trdijo, da je potrebno težiti k medgeneracijski pravičnosti. Na vsako problematiko je potrebno gledati z vidika čim večje enakosti med generacijami in paziti, da določenih generacij v primerjavi z drugimi ne privilegiramo ali diskriminiramo.

Mlade in druge generacije pozivajo, da se referenduma udeležijo, pri tem pa poudarjajo, da je pokojninska reforma pisana predvsem za tiste, ki na trg dela šele vstopajo oziroma so to storili pred kratkim. Pretehtali so: raje delajmo dlje kot pa prejemajmo nižje neto plače – sploh v obdobju, ko vstopamo v odraslost, si urejamo streho nad glavo in ustvarjamo družino.Komentarji

Za komentiranje dogodka se moraš prijaviti preko obrazca na vrhu strani ali rdečega gumba FB connect

Naključne vsebine
Nagradne igre

Antivalentinovo #2

Podarjamo skupno 4 vstopnice za Antivalentinovo #2, po dve za vsak dan. Vse, kar moraš storiti, je da izpolniš obrazec in v prostor za odgovor zapišeš za kateri dan želiš vstopnici ter koga pripelješ s seboj.


Spremeni besedo.