Misija (ne)mogoče

Študentsko društvo Polituss je v sodelovanju s partnerji iz Turčije in Estonije v sklopu projekta Mladi v akciji, pripravilo od 3.10. do 10.10. mednarodno izmenjavo z naslovom Raznolikost in povezovanje – Misija (ne)mogoče.

 

Osrednjega pomena v projektu sta temi manjšine in protidiskriminacija, ki se smiselno navezujeta na naslovno temo, torej na vprašanje različnosti in integracije ter na medkulturni dialog.
Znotraj tematskega sklopa o manjšinah smo želeli poudariti več osi delitev in predstaviti različne vrste manjšin (etnične, verske, rasne, spolne, jezikovne,…). Kljub temu, da  smo se pri delu osredotočili predvsem na vprašanje etničnih manjšin v Evropi, smo želeli v mislih vseskozi ohraniti širšo sliko, vključno z družbenimi, političnimi, ekonomskimi in drugimi okoliščinami v katerih se ta vprašanja zastavljajo.
Vprašanja, ki sis mo si jih v okviru naših delavnic zastavljali so bila: Komu (lahko) pripada pravica do samoodločbe? Kako reševati nasprotja med teritorialno integriteto države in separatističnimi težnjami? Kako urediti demokratično odločanje, da se izognemo tiraniji večine nad manjšino, a vseeno omogočimo čim večjo vključenost prebivalcev v proces odločanja? Kako zagotoviti minimalno koherentnost družbe skozi integracijo ob hkratnem omogočanju čim večje avtonomije manjšin?   

Projekt izmenjave je podprla Evropska komisija, GD Izobraževanje in kultura v okviru programa Youth in action in Študentska organizacija v Ljubljani.

Več informacij lahko poiščete na: www.polituss.org Komentarji

Za komentiranje dogodka se moraš prijaviti preko obrazca na vrhu strani ali rdečega gumba FB connect

Naključne vsebine
Nagradne igre

Antivalentinovo #2

Podarjamo skupno 4 vstopnice za Antivalentinovo #2, po dve za vsak dan. Vse, kar moraš storiti, je da izpolniš obrazec in v prostor za odgovor zapišeš za kateri dan želiš vstopnici ter koga pripelješ s seboj.


Spremeni besedo.