Metode pisanja kvalitetnih zapiskov

Preberite si nekaj napotkov, ki vam znajo olajšati izdelavo bolj kvalitetnih zapiskov, iz katerih se boste tudi lažje kaj naučili. Hkrati vam lahko takšni zapiski prihranijo tudi ogromno časa, ki bi ga sicer zapravili po raznih fotokopirnicah in pri prepisovanju zapiskov nekoga tretjega.

Že na samem začetku tega kratkega teksta z nasveti o tem, kako pripraviti kvalitetne zapiske, je potrebno poudariti, da ne obstaja en edinstven način, ki je primeren za vse razmere in za vsakogar. Zapiski so tekst, ki je v osnovi zelo individualiziran. Z zapiski dejansko prilagodimo neko snov, znanje in metode svojim individualnim predstavam. Predvsem pa je pomembno to, da z zapiski sistematiziramo podatke, ki jih še nismo osvojili, sistematiziramo jih zato, da bi jih osvojili, utrdili ali obnovili v neki prihodnosti. Zapiski so torej nek tekst, ki ga pišemo za jutri, zato morajo biti zanesljivi, točni in berljivi.

V psihologiji imamo različne tipe posameznikov, za katere seveda niso primerni vsaki zapiski. Tako je npr. za posameznike, ki so bolj vizualni, najbolj primerna metoda za delanje zapiskov metoda miselnih vzorcev. Takšni zapiski so zanje primerni, ker največkrat razmišljajo in osvajajo znanje tako, da si z živimi podobami predstavljajo stvari v mislih.

Tisti posamezniki, ki pa so bolj avditivni, kar pomeni, da je zanje sluh najpomembnejše čutilo, pa se najbolje znajdejo tako, da si zapisujejo kratke fraze. Zapiski zanje so prav tako pomembni kot za vizualne ljudi, vendar pa ne potrebujejo toliko zapisovanja in risanja, saj je zanje bolje, da se osredotočijo na govor predavatelja in tega zajamejo v zgolj kratkih temeljnih povedih.

Kinestetični posamezniki so osredotočeni na dotik, ti se nahajajo nekje vmes med prvima dvema tipoma posameznika. Zapiski so zanje pomembni predvsem zato, ker jim to opravilo med predavanji povečuje pozornost in osredotočenost na snov, ki jo profesor podaja.

Če se sedaj pomaknemo naprej k samim metodam, moramo najprej povedati, da je potrebno te metode pisanja zapiskov prilagoditi posamezniku. Tega, da dobri zapiski nastanejo le ob pozornem poslušanju, zagotovo ni potrebno posebej podariti. Velja pa poudariti nekaj osnovnih elementov, ki jih kvalitetni zapiski vsebujejo: barve, točke, puščice, oblački, okvirji in izmenična uporaba malih in tiskanih črk. Kvalitetni zapiski vsebujejo vsaj dve barvi, saj lahko eno uporabimo za poudarjanje pomembnejših zaznamkov.

Nepogrešljiva je uporaba točk oz. številčenja, saj s tem zagotovimo, da so zapiski organizirani v neko hierarhijo iz katere takoj ugotovimo, kaj je bolj pomembno od drugega. Dobro je tudi, da so zapiski opremljeni s puščicami, te so nepogrešljive pri zapisovanju logičnih zvez in logičnih korakov sledenja in razvoja konceptov. Doslej našteti elementi so ključni za avditivno osebo. K zgornjim pa bi vizualno oseba dodala še uporabo oblačkov in okvirjev.

Zapiski opremljeni z oblački služijo takrat, ko gre za primer, da si ga lažje prikličemo v spomin, okvirji pa lahko fiksirajo in utrdijo pravilo, ki že samo po sebi asociira na trdnost in pribitost. Prav tako izmenična raba malih in tiskanih črk v tekst vnese hierarhično pomembnost. Kinestetična oseba pa bo, kot rečeno, uporabljala neko kombinacijo vseh teh elementov.

Za konec velja še enkrat opozoriti, da so zapiski precej individualno delo, prek katerega si posamezniki utrjujejo znanje in si zagotovijo, da je to znanje nekje zabeleženo. Zapiski naj vsebujejo to, kar posameznik dojema kot pomembno, kajti primer lahko nekomu kakšen problem pojasni, drugemu pa prinese le nepotrebno zmedo. Navsezadnje zapiski sistematizirajo pridobivanje znanja in omogočijo njegovo trajnost.

Tekst: Nika ČeraničKomentarji

Za komentiranje dogodka se moraš prijaviti preko obrazca na vrhu strani ali rdečega gumba FB connect

Naključne vsebine
Nagradne igre

Antivalentinovo #2

Podarjamo skupno 4 vstopnice za Antivalentinovo #2, po dve za vsak dan. Vse, kar moraš storiti, je da izpolniš obrazec in v prostor za odgovor zapišeš za kateri dan želiš vstopnici ter koga pripelješ s seboj.


Spremeni besedo.