Mentor leta 2013 je prof. dr. Zdravko Kutnjak

»Mentor mora imeti pogum, da svojo željo po iskanju še neodkritega nesebično deli z mladimi ter jih na sebi lasten način vodi mimo vseh čeri, ki se pojavljajo na tej poti.«

Društvo mladih raziskovalcev Slovenije je že peto leto zapored organiziralo podelitev priznanja najboljšemu mentorju doktorskim študentom – Mentor leta 2013. Prireditev je potekala v svečanem ambientu  Kosovelove dvorane Cankarjevega Doma v Ljubljani, kjer je ob izbranih melodijah Big banda Medicinske fakultete v Ljubljani uživalo več kot sto petdeset gostov. Med njimi so bili poleg odličnih mentorjev tudi rektor Univerze v Ljubljani, prof. dr. Ivan Svetlik in nekateri drugi predstavniki Univerze v Ljubljani, direktor Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS, dr. Franci Demšar ter predstavniki različnih slovenskih visokošolskih zavodov ter inštitutov. Prireditev je povezovala voditeljica in novinarka Neža Rupnik.

Miha Rihar, predsednik Društva mladih raziskovalcev Slovenije, je v svojem uvodnem govoril izpostavil, da je prav, da enkrat letno povabimo medse najboljše učitelje – znanstvenike, ki skrbijo za strokovni razvoj svojih doktorskih študentov. Po njegovih besedah mora imeti mentor pogum, da svojo željo po iskanju še neodkritega požrtvovalno deli z mladimi ter jih na sebi lasten način vodi mimo vseh čeri, ki se pojavljajo na tej poti. Izrazil je upanje, da bo promocija odličnih mentorjev spodbudila tudi vse ostale učitelje, da bi stremeli k tako nesebičnemu prenosu vsega usvojenega znanja in vedenja na mlade.

Mentorja leta je izbrala petčlanska komisija, sestavljena iz sedanjih in nekdanjih doktorskih študentov iz različnih raziskovalnih področij. Komisijo za izbor nagrajenca je vodil Slavko Žitnik, doktorski študent na Fakulteti za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani. Na razpis za Mentorja leta 2013 je prispelo rekordnih 82 vlog za nominacijo mentorja, na podlagi katerih je bilo nominiranih odličnih 60 mentorjev z vseh slovenskih univerz in inštitutov.

Dr. Zdravko Kutnjak je zaposlen kot redni profesor in vodja Laboratorija za kalorimetrijo na Institutu Jožef Stefan. Raziskovalno se ukvarja z dielektrično spektroskopijo in meritvami toplotne vrednosti trdnih in tekočih kristalov. Poleg tega ga zanimajo tudi prehodne faze v tekočih kristalih in fizikalne lastnosti neurejenih ali delno urejenih sistemov. Pedagoško je aktiven na Fakulteti za matematiko in fiziko, Fakulteti za strojništvo v Ljubljani in Podiplomski šoli Instituta »Jožef Stefan«.

Delo profesorja Kutnjaka obsega preko 400 znanstvenih objav v mednarodnih revijah in konferencah. Doktoriral je leta 1994 iz fizike na Univerzi v Ljubljani in nato kot Fulbrightov štipendist dve leti opravljal podoktorski študij na MIT, Cambridge, Massachusetts. Od leta 1997 dalje je raziskoval na Univerzi v Ljubljani in Institutu Jožef Štefan, kjer je bil kot redni profesor habilitiran leta 2012 in 2013. Med drugim je dobil Zlato nagrado Instituta Jožef Štefan in Zoisovo nagrado za pomembne doprinose v znanstvenem delu.

Kandidaturo letošnjega prejemnika priznanja je oddala dr. Brigita Rožič, ki je  marca 2012 doktorirala na Institutu Jožef Štefan. Pod mentorstvom prof. dr. Zdravka Kutnjaka je sodelovala s številnimi domačimi in tujimi znanstvenimi skupinami v ZDA, Grčiji in Nemčiji. Rezultat skupnega dela je bilo kar nekaj znanstvenih objav v uglednih revijah s področja fizike in tekočih kristalov. Predlagateljica je mentorju še posebej hvaležna, ker ji je omogočil, da se je “prebila v vrh raziskovalne smetane” in  ji je nesebično predajal svoje znanje z željo osvojiti vse njegovo vedenje in še več.

Ostali štirje finalisti so  prof. dr. Štefan Bojnec s Fakultete za management, Univerze na Primorskem, doc. dr. Nataša Debeljak z Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani, prof. dr. Slavko Amon s Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani in prof. dr. Slobodan Žumer z Instituta Jožef Štefan. Pravico do predlaganja svojega mentorja oz. mentorice za priznanje so imeli vsi doktorski študentje, ki so vpisani na doktorski študij že vsaj 2 leti ali so zaključili s študijem, vendar od dneva zagovora doktorske disertacije še nista minili več kot dve leti.

Priznanje Mentor leta je Društvo mladih raziskovalcev Slovenije letos podelilo petič. V preteklih letih so nagrade prejeli prof. dr. Boris Žemva (2012) iz Instituta »Jožef Stefan«, prof. dr. Igor Muševič (2011) z Instituta Jožef Stefan, prof. dr. Domen Leštan (2010) z Biotehniške fakultete v Ljubljani ter prof. dr. Janko Kos (2009)  s Fakultete za farmacijo v Ljubljani.

O Društvu mladih raziskovalcev Slovenije

Društvo mladih raziskovalcev Slovenije združuje doktorske študente in podoktorske raziskovalce z različnih raziskovalnih področij. Osrednji cilji društva so spodbujanje kakovosti v slovenskem visokem šolstvu, zavzemanje za čim bolj kakovosten doktorski študij, promocija in prizadevanje za izboljšanje razmer za slovensko znanost in raziskovalno dejavnost, izboljšanje pogojev dela mladih raziskovalcev ter pomoč pri lažjem uveljavljanju bodočih doktorskih intelektualcev v družbi. Društvo uresničuje cilje s sodelovanjem v javnih razpravah, pri pripravi  pravilnikov, s sodelovanjem z raziskovalnimi ustanovami in agencijami ter s pripravo in izvajanjem samostojnih projektov.

Vir: DMRS
Foto: Jernej Markelj, DMRSKomentarji

Za komentiranje dogodka se moraš prijaviti preko obrazca na vrhu strani ali rdečega gumba FB connect

Naključne vsebine
Nagradne igre

Antivalentinovo #2

Podarjamo skupno 4 vstopnice za Antivalentinovo #2, po dve za vsak dan. Vse, kar moraš storiti, je da izpolniš obrazec in v prostor za odgovor zapišeš za kateri dan želiš vstopnici ter koga pripelješ s seboj.


Spremeni besedo.