Lets get together

…and feel alright!

No, pa smo ga doèakali! Novo šolsko leto! … Slavni stavek, ki ga je tako ponosno izjavila mama, ko ti je naredila zajtrk, preden šel v 2. razred, stavek, ki ga je izrekla uèiteljica, ko si prišel prvi dan v 4. razred, stavek, ki ti je potem še en teden odmeval v glavi, ko si se navajal na (pre)zgodnje zbujanje … Ta slavni stavek letos izrekamo tudi mi, v AIESEC-u, polni prièakovanj in zastavljenih ciljev!

Ker se po tem skrajno zanimivem uvodu ¾e sprašuješ kaj je bistvo tega èlanka (èe si do sem sploh zdr¾al), te takoj razbremenim. AIESEC te vabi, da se jim na poti k zastavljenim ciljem pridru¾iš! Išèemo nove èlane, sve¾e ideje, kreativne zamisli in voljo do dela. V zameno pa ponujamo praktiène izkušnje, izkušnje skupinskega dela, vodstvene izkušnje, izkušnje, izkušnje, izkušnje, ki so tako pomembne v novem bolonjskem sistemu. Ne smem pa pozabiti še nekaj neprecenljivega, kar ti lahko AIESEC ponudi: mre¾o prijateljev, poznanstev in ostalih ljudi in to ne samo lokalno ampak globalno! Èe za AIESEC še nisi slišal, bi poudarila, da je to mednarodna študentska organizacija. Mednarodna, globalna, world wide, … Se sliši zanimivo? Let’s get together! In kot pravijo v tisti znani pesmici: and feel alright!

Rdeèa  nit zgornjega odstavka je bilo èlanstvo v AIESEC-u, sedaj pa bi rada omenila še drugo, niè manj, za nekatere še bolj, vznemerljivo prilo¾nost, ki jo AIESEC omogoèa. To je mo¾nost prakse v tujini. Ker vse najbolj zanima KAJ lahko delaš na taki praksi, bom omenila konkreten primer. Pred kratkim smo v Gvatemalo poslali študenta raèunalništva, kjer bo izpopolnjeval svoje zanje programiranja in dela na spletni strani za podjetje, ki ga je vzelo za praktikanta. V splošnem pa je baza AIESEC praks zelo raznolika. Èe te zanima tujina, boš našel nekaj zase.

      
Sedaj pa, kot v osnovni šoli, še zakljuèek. Èe bi rad zvedel veè o AIESEC-u, si oglej našo spletno stran, kjer je veè informacij o tem, kako se nam lahko pridru¾iš, na AIESEC pa bodi pozoren tudi na svoji fakulteti. »®elim ti veliko uspehov v novem šolskem letu«, je rekla uèiteljica, mi pa dodajamo, da bodo uspehi še toliko veèji s pomoèjo AIESEC-a. Lepo se imejte!Komentarji

Za komentiranje dogodka se moraš prijaviti preko obrazca na vrhu strani ali rdečega gumba FB connect

Naključne vsebine
Nagradne igre

Mando Diao

Podarjamo 2 vstopnici za koncert Mando Diao v Cvetličarni! Spodaj izpolni svoje podatke in odgovor na nagradno vprašanje, ki se glasi: "Iz katere države izvira band Mando Diao?"


Spremeni besedo.


Nagradne igre

Halloween ft. Prezioso & Marvin

Podarjamo 3x1 vstopnico za Halloween v Cvetličarni, kjer boste obujali spomine z dvojcem Prezioso & Marvin. Spodaj izpolni svoje podatke in odgovor na nagradno vprašanje, ki glasi: Navedi svoj najljubši komad dua Prezioso & Marvin.


Spremeni besedo.


Nagradne igre

Umek

Podarjamo 2 vstopnici za žur z Umekom, ki se bo 21.12. odvijal v Kurzschlussu. Spodaj izpolni svoje podatke in v polje za odgovor zapiši ime in priimek osebe, ki bi se ti ta večer pridružila!


Spremeni besedo.


Nagradne igre

Cocoon – Sven Vath

Podarjamo 2 vstopnici za žur s Sven Vathom, ki se bo odvijal 16.11. v Kurzschlussu. Spodaj izpolni svoje podatke in v polje za odgovor zapiši ime in priimek osebe, ki bi se ti ta večer pridružila!


Spremeni besedo.