Lets get together

…and feel alright!

No, pa smo ga doèakali! Novo šolsko leto! … Slavni stavek, ki ga je tako ponosno izjavila mama, ko ti je naredila zajtrk, preden šel v 2. razred, stavek, ki ga je izrekla uèiteljica, ko si prišel prvi dan v 4. razred, stavek, ki ti je potem še en teden odmeval v glavi, ko si se navajal na (pre)zgodnje zbujanje … Ta slavni stavek letos izrekamo tudi mi, v AIESEC-u, polni prièakovanj in zastavljenih ciljev!

Ker se po tem skrajno zanimivem uvodu ¾e sprašuješ kaj je bistvo tega èlanka (èe si do sem sploh zdr¾al), te takoj razbremenim. AIESEC te vabi, da se jim na poti k zastavljenim ciljem pridru¾iš! Išèemo nove èlane, sve¾e ideje, kreativne zamisli in voljo do dela. V zameno pa ponujamo praktiène izkušnje, izkušnje skupinskega dela, vodstvene izkušnje, izkušnje, izkušnje, izkušnje, ki so tako pomembne v novem bolonjskem sistemu. Ne smem pa pozabiti še nekaj neprecenljivega, kar ti lahko AIESEC ponudi: mre¾o prijateljev, poznanstev in ostalih ljudi in to ne samo lokalno ampak globalno! Èe za AIESEC še nisi slišal, bi poudarila, da je to mednarodna študentska organizacija. Mednarodna, globalna, world wide, … Se sliši zanimivo? Let’s get together! In kot pravijo v tisti znani pesmici: and feel alright!

Rdeèa  nit zgornjega odstavka je bilo èlanstvo v AIESEC-u, sedaj pa bi rada omenila še drugo, niè manj, za nekatere še bolj, vznemerljivo prilo¾nost, ki jo AIESEC omogoèa. To je mo¾nost prakse v tujini. Ker vse najbolj zanima KAJ lahko delaš na taki praksi, bom omenila konkreten primer. Pred kratkim smo v Gvatemalo poslali študenta raèunalništva, kjer bo izpopolnjeval svoje zanje programiranja in dela na spletni strani za podjetje, ki ga je vzelo za praktikanta. V splošnem pa je baza AIESEC praks zelo raznolika. Èe te zanima tujina, boš našel nekaj zase.

      
Sedaj pa, kot v osnovni šoli, še zakljuèek. Èe bi rad zvedel veè o AIESEC-u, si oglej našo spletno stran, kjer je veè informacij o tem, kako se nam lahko pridru¾iš, na AIESEC pa bodi pozoren tudi na svoji fakulteti. »®elim ti veliko uspehov v novem šolskem letu«, je rekla uèiteljica, mi pa dodajamo, da bodo uspehi še toliko veèji s pomoèjo AIESEC-a. Lepo se imejte!Komentarji

Za komentiranje dogodka se moraš prijaviti preko obrazca na vrhu strani ali rdečega gumba FB connect

Naključne vsebine
Nagradne igre

MotörCity 2018

Podarjamo 2x1 vstopnico za letošnji MotörCity 2018! Spodaj vpiši svoje podatke in odgovor na nagradno vprašanje, ki se glasi: "Kje se bo odvijal uradni Warm Up party festivala MotörCity?"


Spremeni besedo.


Nagradne igre

Ultra Europe 2018

Podarjamo 2x2 vstopnici za letošnji Ultra Europe 2018 v Splitu! Spodaj izpolni svoje podatke in v polje za odgovor dopiši ime, priimek in email osebe, ki jo boš povabil/a zraven, v kolikor osvojiš 2 vstopnici!


Spremeni besedo.


Nagradne igre

Fuksi 2018

Podarjamo 2x2 vstopnici za festival Fuksi. Spodaj izpolni svoje podatke in v polje za odgovor zapiši ime in priimek osebe, ki ji podariš drugo vstopnico ter za kateri dan festivala! Sodelujejo lahko samo polnoletne osebe.


Spremeni besedo.