Infoscena priporoča

zalagasper / Kino Šiška

Fotogalerije

Fotke z žurov, koncertov in festivalov

Klubi

Glasuj za svoj najljubši klub v Sloveniji

Fotografi

Predstavitev uradnih fotografov Infoscene

Letalski miting v Mariboru

Vikend lahko pre¾ivite na mariborskem mednarodnem letali¹èu, kjer bo v organizaciji Letalskega centra Maribor, potekal mednarodni letalski miting IAS Maribor ’08.

Mednarodni letalski miting International Air Show Maribor ’08 je posveèen prvemu poletu prvega slovenskega pilota Edvarda Rusjana pred 99 leti, obele¾ujejo pa tudi 80. obletnico obstoja in delovanja Letalskega centra Maribor, najstarejšega in najveèjega aerokluba v Sloveniji, ter 30. obletnico delovanja Aerodroma Maribor.

Veè kot sto nastopajoèih iz Slovenije in tujine
Sigurno gre za najveèji letalski dogodek v zgodovini Slovenije z veè kot 100 nastopajoèimi vojaškimi in civilnimi letali in zraènimi plovili iz Slovenije in tujine. Je eden od zakljuènih dogodkov v èasu predsedovanja Slovenije Evropski Uniji v letu 2008. V èasu letalskega mitinga, 15.junija, se bo po sklepu vlade RS Letališèe Maribor tudi uradno preimenovalo v Letališèe Edvarda Rusjana Maribor.

Predstavniki vojaških letalstev iz Slovenije, Avstrije, Mad¾arske, Hrvaške, Rusije, Nemèije, Francije, Velike Britanije, Turèije in Portugalske se nam bodo predstavili s svojimi najboljšimi letali in helikopterji. Predstavila se bo tudi vrhunska vojaška letalska akrobatska skupina. V sodelovanju s Slovensko vojsko in MORS bomo obele¾ili tudi 90. obletnico ustanovitve Eskadrilje generala Rudolfa Maistra v Mariboru.

Tekmovanje akrobatskih pilotov

Akrobatsko tekmovanje “Peter Podlunšek Challenge”, v katerem tekmujejo najboljši evropski akrobatski piloti in letala, bo predstavljalo edinstven del IAS ’08. Lovska letala iz 2. svetovne vojne, leteèa replika Edvard Rusjanovega letala iz leta 1909 imenovana Eda V, komercialno letalstvo, drzni padalci in spretni piloti balonov bodo ob vrhunskih vojaških predstavitvah dopolnile prireditev in zagotavljajo vse pogoje za neponovljivo, nepozabno in enkratno letalsko in dru¾abno do¾ivetje.

Letalski Center Maribor je glavni organizator IAS Maribor ’08 in koordinacijsko telo med Letališèem Maribor, Mestno obèino Maribor, Slovensko vojsko ter MORS in zdru¾uje vse naèrtovane aktivnosti.