Lani diplomiralo 16.680 študentov

V Sloveniji je v letu 2007 na višjih strokovnih šolah in visokošolskih zavodih diplomiralo 16.680 študentov, kar je manj kot prejšnje leto, sporoča Statistični urad RS.

Število diplomantov se je v primerjavi z letom 2006 nekoliko povečalo samo na višjih strokovnih šolah – v letu 2007 je diplomiralo 2874 višješolskih študentov. Na visokošolskih zavodih pa je študij zaključilo 500 študentov manj kot leto poprej, to je 13.806.

Manj pa je bilo predvsem diplomantov visokošolskih dodiplomskih študijskih programov (11.895), število diplomantov specialističnih, magistrskih in doktorskih študijskih programov (1911) pa je podobno številu iz leta 2006.

Med diplomanti visokošolskih dodiplomskih programov je bilo nekoliko manj kot dve tretjini žensk (61,8 odstotka). Med diplomanti višješolskega in podiplomskega visokošolskega študija pa je bilo razmerje med spoloma bolj izenačeno – diplomantk je bilo za dobro polovico.

Po podatkih statističnega urada je skoraj polovica vseh diplomantov visokošolskega dodiplomskega študija v letu 2007 diplomirala iz družboslovja, poslovnih ved in prava; med temi je bilo kar 69,7 odstotka žensk. Med diplomanti podiplomskih študijskih programov pa je bilo diplomantov družboslovja, poslovnih ved in prava skoraj za dve tretjini, diplomantk med njimi pa le za dobro polovico.

Visokošolski zavodi postopno prenavljajo študijske programe v skladu z bolonjsko deklaracijo. V letu 2005 je bilo že prvih šest diplomantov iz teh programov, v letu 2006 pa jih je bilo že 327. V letu 2007 je diplomo prve stopnje pridobilo 269, diplomo druge stopnje pa 75 študentov. Vsi so končali programe s področja poslovnih in upravnih ved. (SURS)Komentarji

Za komentiranje dogodka se moraš prijaviti preko obrazca na vrhu strani ali rdečega gumba FB connect

Naključne vsebine
Nagradne igre

Antivalentinovo #2

Podarjamo skupno 4 vstopnice za Antivalentinovo #2, po dve za vsak dan. Vse, kar moraš storiti, je da izpolniš obrazec in v prostor za odgovor zapišeš za kateri dan želiš vstopnici ter koga pripelješ s seboj.


Spremeni besedo.