Končani vpisi v prvi letnik študija

Visokošolska prijavno-informacijska služba Univerze v Ljubljani je končala prvi rok izbirnega postopka za vpis v prvi letnik visokošolskega študija v Republiki Sloveniji za študijsko leto 2008/2009.

Vsi kandidati, ki so z veljavno Prvo prijavo za vpis (v nadaljevanju prva prijava) sodelovali v prijavno-sprejemnem postopku, bodo prejeli pisni sklep o rezultatih prvega roka izbirnega postopka. Sklep vsebuje podatke o sprejemu kandidata v želeni študijski program in doseženih točkah ter pravni pouk.

Kandidati, ki so sprejeti v enega od študijskih programov, se bodo v prvi letnik rednega in izrednega študija vpisali na visokošolskih zavodih v času od 25. julija do 18. avgusta 2008. Visokošolski zavodi jih bodo k vpisu pisno povabili.

Kandidat, ki meni, da je bil izbirni postopek kršen, se lahko pritoži Komisiji za pritožbe na univerzah ali samostojnih visokošolskih zavodih. Pritožbeni rok se izteče 8. avgusta 2008. Pritožbo pošlje na isti naslov, kot je poslal prvo prijavo. Pritožbi je treba priložiti kopijo sklepa in ustrezna dokazila.

Podatki o še prostih vpisnih mestih za drugi prijavni rok bodo 20. avgusta 2008 objavljeni na spletnih straneh prijavnih služb Univerze v Ljubljani (www.vpis.uni-lj.si), Univerze v Mariboru (vpis.uni-mb.si) in Univerze na Primorskem (www.vpis.upr.si), Univerze v Novi Gorici (www.ung.si); dosegljivi pa bodo tudi na vseh visokošolskih zavodih, pri vratarjih univerz, na srednjih šolah in na enotah Zavoda RS za zaposlovanje.

Drugo prijavo za vpis (v nadaljevanju druga prijava)lahko oddajo kandidati, ki so oddali prvo prijavo in niso bili sprejeti v nobenega od napisanih študijskih programov, ter tisti, ki niso oddali prve prijave. Izjemoma se lahko prijavijo tudi kandidati, ki so bili v prvem roku sprejeti, če imajo za to upravičene razloge. O upravičenosti razlogov odloči pristojni organ univerze oziroma samostojnega visokošolskega zavoda na podlagi individualne prošnje in ustreznih dokazil, ki jih mora kandidat priložiti k drugi prijavi.

Drugi prijavni rok bo potekal od 20. avgusta do 30. avgusta 2008. Obrazec Druga prijava za vpis (obrazec DZS 1,71/2), ki bo od 18. avgusta 2008 v prodaji v vseh večjih papirnicah in knjigarnah, morajo kandidati poslati s priporočeno pošiljko najpozneje do 30. avgusta 2008 visokošolski prijavno-informacijski službi Univerze v Ljubljani, Univerze v Mariboru ali Univerze v Novi Gorici.

Pošljejo lahko samo en prijavni obrazec. Po prednostnem vrstnem redu lahko napišejo največ tri študijske programe, kjer so še prosta vpisna mesta in za katere izpolnjujejo vpisne pogoje.

Kandidati lahko drugo prijavo oddajo tudi v elektronski obliki na spletnih straneh www.vpis.uni-lj.si, vpis.uni-mb.si ali www.ung.si.Komentarji

Za komentiranje dogodka se moraš prijaviti preko obrazca na vrhu strani ali rdečega gumba FB connect

Naključne vsebine
Nagradne igre

Antivalentinovo #2

Podarjamo skupno 4 vstopnice za Antivalentinovo #2, po dve za vsak dan. Vse, kar moraš storiti, je da izpolniš obrazec in v prostor za odgovor zapišeš za kateri dan želiš vstopnici ter koga pripelješ s seboj.


Spremeni besedo.