Klaxons

Klaxoni so na sceno pljusknili kot del britanskega indie-rave vala, ki je preme¹al kitarsko izroèilo the bendov s hipijevsko spro¹èenostjo in rejversko energijo 90. let. Indie je v njihovem primeru le ¹e ¾anrska oznaka, ki nekaj pove tudi o pristopu h glasbenem ustvarjanju, a jih je med tem ¾e ujela velika zalo¾ba. Skupina je najbolj znana po osve¾itvi plesne klasike Not over yet, znotraj ¾anra pa s singli kot sta Magick in Golden skans.

Zanje in tudi za prvi album "Myths of the near future" je pobrala kup priznanj revije NME, pa tudi nagrado Mercury Prize in nominacijo za nagrado Ivor Novello. Zadnji izdelek benda je lanski album "Surfing the void", ki je navrgel MTV-jevski hit "Echoes". Klaxoni bodo v soboto, 7. maja nastopili na 9. ®uru z razlogom na mariborskem Glavnem trgu. Z njimi lahko za¾urate za dobrodelni 1 evro, ki ga vplaèate na vhodu ali pa pošljete SMS s kljuèno besedo BELIOBROÈ na 1919 in kot vstopnico uporabite povratno sporoèilo.

Dve tretjini skupine prihaja iz Stratford-Upon-Avona, rojstnega mesta Williama Shakespeara, ki ga je v verzih te¾ko preseèi, a vseeno prispevate k pesniški slavi mesta.

Kreativno smo precej samosvoji, mogoèe na svoj naèin prispevamo k dolgi angleški pesniški tradiciji, a ne gre za o¾ivljanje in predelovanje klasiènega izroèila. Smo pa res v podobni vlogi: kot je bil Shakespeare skozi gledališèe na nek naèin izstopajoèi pop umetnik svojega èasa, se mi trudimo, da bi pustili peèat z glasbo, ki jo ustvarjamo malce drugaèe.

Bili ste del rock ‘n’ rave vala, medtem pa je Anglijo ¾e osvojila nova generacija urbanih glasbenikov. Je to vplivalo na zvok novega albuma?
Bolj podzavestno kot naèrtno. Nova plošèa zveni bolj seksi, kar je vsekakor znaèaj r&b-ja, èeprav je zelo progresivno rockovska. Ne gre za nekaj, kar se opazi takoj, a spremljamo trende in urbana glasba nam je blizu, kar smo ¾e pokazali s priredbama plesnih klasik Not over yet in Bouncer.

Vaš prvenec je bil ena kljuènih britanskih indie izdaj zadnjih let. Ste zaradi uspeha èutili poseben pritisk pri ustvarjanju drugega albuma?

Ne, na glasbo ne gledamo tako. Vse, kar posnamemo in izdamo, je odsev nas, naših izkušenj in tega, kar èutimo, da je pomembno, da poka¾emo svetu. Pritiska uspeha v resnici ne razumemo. Vse kar hoèemo poèeti, je ustvarjati glasbo, ki navdušuje nas in ljudi okoli nas.

S Florence & the Machine vas povezuje dejstvo, da ste kot zelo kreativen bend bend najbolj znani po predelavi (Not over yet/ You’ve got the love). Vam gre kdaj na ¾ivce, da je vaš referenèni komad predelava?
Najprej hvala za lepe besede, ampak ne, to nas ne moti. Pravzaprav nam je èisto vseeno. Za nas je glasba ustvarjaje okolja, v katerem ljudje pozabijo na vsakdanje stvari in se sprostijo. In to je vsa filozofija. Za to gre pri naši glasbi.

Imate kot indie bend pod okriljem velike zalo¾be dovolj svobode?
Kolikor si je vzamemo. Sami smo se odloèili, da bomo iz "indie" scene prestopili pod okrilje velike zalo¾be, ker lahko le tako postanemo zares velik bend in nastopamo na globalni sceni. Dejstvo je, da hoèemo biti, kolikor se da priljubljeni, hoèemo biti ekstremno popularni. Ne zaradi nas samih, ampak zaradi naše glasbe. Hoèemo, da jo sliši èim veè ljudi. In to se lahko zgodi le s pomoèjo velike zalo¾be.

A to prinaša tudi "bo¾je intervencije", kot pri novem albumu, ki ga je zalo¾ba najpej zavrnila kot preveè eksperimentalnega in vam dodelila Rosa Robinsona.

To dr¾i le delno. Za novo plošèo smo posneli skoraj 30 skladb, med katerimi je bilo veliko eksperimentov. Ob tem, kar smo objavili, smo posneli še za veè kot celo plošèo glasbe. Skupaj z zalo¾bo, a s popolno kreativno svobodo, smo se odloèili, da bomo album nekoliko prilagodili okusu trga. Obèinstvo, ki nas spoznava ¾e od prej, je tako dobilo plošèo, ki sledi pretekli zgodbi, vsi, ki nas radi poslušajo zaradi nepredvidljivih izletov, pa so tudi prišli na svoj raèun.

Ravno to mi je pri vas všeè: ste velik bend, delujete pa po naèelih alternativne scene: dovolite si stranske projekte, epeje, kompilacije, single mimo albumov…

Imamo zanimivo glasbo. Karkoli poènemo, vedno nas vodi glasba in vedno naredimo tisto, kar èutimo, da je prav.

Preden je vskoèil Ross Robinson, je plošèo produciral James Ford iz skupine Simian Mobile Disco. Koliko njihovega melodiènega vokalnega zvoka je ostalo?

Precej, saj imamo radi melodiko in vokale. Ob produkciji je bil James v skupini dolgo tudi bobnar, a smo se odloèili, da ga zamenja Stefan, da smo razjasnili vloge. James je tako na novi plošèi sodeloval kot koproducen, še vedno se veliko dru¾imo, saj smo prijatelji. ®al ni veè v bendu, a Stefan ga je odlièno zamenjal.Komentarji

Za komentiranje dogodka se moraš prijaviti preko obrazca na vrhu strani ali rdečega gumba FB connect

Naključne vsebine
Nagradne igre

Antivalentinovo #2

Podarjamo skupno 4 vstopnice za Antivalentinovo #2, po dve za vsak dan. Vse, kar moraš storiti, je da izpolniš obrazec in v prostor za odgovor zapišeš za kateri dan želiš vstopnici ter koga pripelješ s seboj.


Spremeni besedo.