Kako zmanjšati dohodnino?

Študentje in dijaki, zbirajte dokazila oziroma račune o dejanskih stroških prevoza in nočitev, povezanih z opravljanjem dela in storitev, saj lahko v skladu z 41. členom ZDoh-2 le-te uveljavljate kot olajšavo v ugovoru zoper informativni izračun!

Dohodki za opravljeno študentsko delo na podlagi napotnice pooblaščene organizacije, ki opravlja dejavnost posredovanja dela dijakom ali študentom, sodijo med dohodke iz drugega pogodbenega razmerja, kakor jih določa 38. člen ZDoh-2. Davčna osnova od teh dohodkov je v 4. odstavku 41. člena ZDoh-2 določena kot vsak posamezen dohodek, zmanjšan za normirane stroške v višini 10 % dohodka. V skladu z isto določbo je dejanske stroške prevoza in nočitve v zvezi z opravljanjem dela in storitev mogoče uveljavljati: priznajo se na podlagi dokazil (računov) največ do višine, ki jo na podlagi 44. člena tega zakona določi vlada.

Navedeno pomeni, da tudi študent oziroma dijak, ki opravlja delo na podlagi napotnice pooblaščenega študentskega servisa, lahko uveljavlja dejanske stroške prevoza in nočitve, ki zadevajo opravljanje navedenega dela. V skladu z 289. členom Zakona o davčnem postopku (UL 117/2006), v nadaljevanju ZDavP-2, uveljavlja davčni zavezanec dejanske stroške v ugovoru zoper informativni izračun, razen nerezidenta, ki jih lahko uveljavlja v sedmih dneh od izplačila dohodka, pri davčnem organu.

Poleg 10% normiranih stroških lahko študentje uveljavljajo tudi dejanske stroške prevoza in nočitve, kar pomeni, da se stroški seštevajo.

Več si lahko preberete na tej povezavi.Komentarji

Za komentiranje dogodka se moraš prijaviti preko obrazca na vrhu strani ali rdečega gumba FB connect

Naključne vsebine
Nagradne igre

Antivalentinovo #2

Podarjamo skupno 4 vstopnice za Antivalentinovo #2, po dve za vsak dan. Vse, kar moraš storiti, je da izpolniš obrazec in v prostor za odgovor zapišeš za kateri dan želiš vstopnici ter koga pripelješ s seboj.


Spremeni besedo.