Jutri zadnje prijave za študentske domove!

Jutri, 10.8.2011, je zadnji dan za oddajo prošenj za sprejem v študentske domove. Tisti, ki bodo to storili prvič, lahko spodaj preverijo še sam postopek, da ne bodo zaradi birokratskih zapletov slučajno ostali brez subvencije.

1. Študent priporočeno pošlje ali osebno odda Prošnjo za sprejem pristojni pisarni za študentske domove v posameznem visokošolskem središču najkasneje do 10. avgusta 2011
2. Kaj je potrebno prošnji priložiti je določeno v razpisu.
3. Svetujemo, da študentje spoštujejo navodila in roke, če ne bodo izpadli iz formalnih razlogov.
4. Študentje morajo izpolnjevati splošne pogoje:

- so državljani Republike Slovenije,
- imajo status študenta in se izobražujejo po študijskih programih, ki se izvajajo kot redni študij, ter niso zaposleni ,
- imajo status študenta in se izobražujejo po študijskih programih, ki se izvajajo kot izredni študij najmanj tri dni v tednu, ter niso zaposleni ,
- povprečni bruto dohodek na člana družine v preteklem letu ne presega 150% povprečne bruto plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji v istem obdobju,
- imajo stalno prebivališče oddaljeno najmanj 25 km od kraja študija,
- niso izključeni iz študentskega doma.

Izjemoma se lahko subvencija dodeli tudi za študenta, katerega stalno prebivališče je od kraja študija oddaljeno manj kot 25 km,

- če ima do najbližjega postajališča javnega prevoznega sredstva najmanj 4 km ali
- če živi v posebno težkih socialnih in zdravstvenih razmerah.
5. Točkuje se:

- oddaljenost stalnega prebivališča od Ljubljane,
- materialni položaj študentove družine
- študentov uspeh v predhodnem izobraževanju.

Dodatne točke lahko študent pridobi:

- za izjemni uspeh in obštudijske dejavnosti,
- posebne socialne in zdravstvene razmere ter druge izjemne okoliščine,
- če študent priloži ustrezna dokazila.

Način točkovanja določajo merila iz Pravilnika o subvencioniranju bivanja študentov.

6. Pisarna za študentske domove po 15. 09. 2011 (po tem, ko bodo zbrana vsa dokazila, vključno s potrdilom o vpisu) pošlje študentu odločbo o izpolnjevanju pogojev in doseženem številu točk.
7. Po 15. 09. 2011 Pisarna za študentske domove objavi na spletu prednostna seznama za vseljevanje (ločeno po spolu). Tajnost podatkov je zajamčena, študentje prepoznajo svoje podatke po številki odločbe.
8. Pridobljena pravica bivanja še ni dejansko pridobitev postelje v študentskem naselju. Glede na proste kapacitete, prejme študent po vrstnem redu s prednostnega seznama obvestilo o napotitvi na vselitev. Študent se je dolžan vseliti v treh dneh od prevzema obvestila, drugače izgubi pravico bivanja.
Vir: stud-dom-lj.siKomentarji

Za komentiranje dogodka se moraš prijaviti preko obrazca na vrhu strani ali rdečega gumba FB connect

Naključne vsebine
Nagradne igre

Pimped out

Podarjamo 2 vstopnici za letošnji Pimped out - trap dogodek poletja! Spodaj izpolni spodnje podatke in v polje za odgovor navedi ime in priimek osebe, ki bi jo povabil/a zraven.


Spremeni besedo.


Nagradne igre

Ultra Europe 2019

Podarjamo 3 vstopnice za letošnji Ultra Europe festival, ki se bo odvijal v Splitu med 12. in 14.7. Izpolni spodaj svoje podatke in v polje za odgovor dopiši zakaj si ravno TI zaslužiš prejeti brezplačno vstopnico!


Spremeni besedo.


Nagradne igre

5. Tušev tek barv

Podarjamo 2 majici "Tušev tek barv": Spodaj izpolni svoje podatke in v polje za odgovor pripiši velikost majice (S/M/L) in naslov na katero jo lahko pošljemo, v kolikor te izžrebamo!


Spremeni besedo.