Izkušnje prvih diplomantk na VŠVO

Na Visoki šoli za varstvo okolja so konec junija zagovarjale prve diplome tri študentke iz Slovenije in ena iz tujine v okviru Erazmus programa.

Na Visoki šoli za varstvo okolja so 21. junija zagovarjale prve diplome tri študentke. Vse tri so se na visokošolski strokovni študijski program Varstvo okolja in ekotehnologije vpisale v prvem letu delovanja šole, v študijskem letu 2008/09. V rednem roku so končale vse obveznosti in zdaj študij zaključile z zagovorom diplomskega dela. Zanimivo je, da so študirale ob delu in skrbi za družino ter potrdile opažanje, da so odrasli študenti najbolj marljivi, organizirani in vedoželjni. Vse so diplomsko delo začele pripravljati že med opravljanjem 600 urne delovne prakse v podjetju, kjer so pripravile projektno nalogo. V podjetju so njihovo delo usmerjali delovni mentorji, ki so tudi prisostvovali zagovorom in so delo študentk zelo pohvalili. Pedagoški mentor, prof. dr. Milenko Roš je bil izjemno zadovoljen z njihovim delom: «Mislim, da gre za kvalitetne naloge, zelo dobro so povezale pridobljeno teoretično znanje z realnim delovnim procesom in vsaka predlaga tudi novo ugotovitev oz. izboljšavo pri delu.« Dekanica Visoke šole za varstvo okolja doc. dr. Natalija Špeh je v svojem nagovoru poudarila, da je to nov mejnik v razvoju šole in izrazila upanje, da bodo diplomantke lahko pridobljeno znanje koristno uporabile in ne dvomi, da bodo pozitivno prispevale k dobremu imenu šole. Upa tudi, da bo šola čim prej dočakala akreditacijo podiplomskega magistrskega programa, da se bodo lahko diplomanti prve stopnje odločili za nadaljevanje študija. Alenki Košir, Jolandi Rihter Pikl in Zaliki Florjančič so v torek, 21. 6., podelili strokovni naziv  diplomirane ekotehnologinje, ki bo pomenil novo prelomnico v njihovem življenju.
In kaj so ob tem povedale? Alenka Košir:« ®elja po novih izzivih in vedno večje zavedanje o pomembnosti varovanja okolja, me je pripeljalo do študija na Visoki šoli za varstvo okolja. V treh letih študija sem pridobila različna znanja iz varstva narave, ravnanja z odpadki, okoljske sociologije, vplivov okolja na zdravje ljudi, do spoznavanja tehnologij za zmanjševanje onesnaževanja okolja. ®elim, da bi s takim znanjem lahko diplomanti šole delovali na kar najrazličnejših področjih in tako prispevali k boljši skrbi za okolje.« Jolanda Rihter Pikl: »Moja odločitev za vpis na VŠVO je bila dokončna takoj po prvem stiku s šolo, ko je bila ta še v ustanavljanju.  ®e nekaj let pred tem sem praktično sodelovala v okoljevarstvenih projektih, tako da mi ekologija ni bila povsem tuja.  Znanje sem  si morala nadgraditi še teoretično, kar mi je po zelo zanimivem učnem programu  in z  res kvalitetnimi predavanji na tej šoli tudi uspelo. Med študijem smo zelo povezovali teorijo in prakso, tako, da menim, da  sem  sedaj sposobna prevzeti kompleksne naloge na področjih varovanja, načrtovanja in ohranjanje okolja in imam v zvezi s tem pozitivna pričakovanja.« Zalika Florjančič:« Čeprav sem po končani srednji šoli imela veliko željo nadaljevati šolanje, so mi okoliščine to onemogočale. Ko sem izvedela za ustanovitev te šole, so se moje želje po šolanju pričele stopnjevati in po pregledu študijskega programa sem se odločila za študij na Visoki šoli za varstvo okolja. V treh letih študija sem si pridobila veliko znanja, saj nam je šola nudila s kvalitetnimi profesorji zelo dobra predavanja, ki so obrodila zame dobre študijske rezultate, ki pa bi jih želela nadgraditi še stopničko višje in to prav na tej šoli. ®elim si, da bi znanje, ki sem si ga pridobila, lahko uporabila tudi v praksi. Moja velika želja je, da bi ljudje končno začeli dojemati, kako zelo pomembno je varovanje okolja, pri tem pa lahko naredimo veliko prav mi, ekotehnologi, ki smo v času študija spoznali z okoljevarstvenimi problemi in njihovim reševanjem«.







Komentarji

Za komentiranje dogodka se moraš prijaviti preko obrazca na vrhu strani ali rdečega gumba FB connect

Naključne vsebine
Nagradne igre

Antivalentinovo #2

Podarjamo skupno 4 vstopnice za Antivalentinovo #2, po dve za vsak dan. Vse, kar moraš storiti, je da izpolniš obrazec in v prostor za odgovor zapišeš za kateri dan želiš vstopnici ter koga pripelješ s seboj.


Spremeni besedo.