Izkušnje predavatelja s študentarijo

Pred zaključkom poletnega semestra so na Visoki šoli za varstvo okolja v Velenju organizirali potopisno predavanje predavatelja dr. Milenka Roša o Novi Zelandiji, trenutno pa se mudijo na strokovni ekskurziji v Tuzli in Sarajevu v Bosni in Hercegovini.

Izkušnje predavatelja:

Ker profesor Roš rad deli svoja doživetja z drugimi, je pristal na prošnjo študentov, da jim predstavi svoje vtise s svojih potovanj po Novi Zelandiji, ki jo je obiskal že devetkrat.  Dr. Milenko Roš, doktor kemijskih znanosti za področje onesnaževanja in zaščite voda je profesor na Visoki šoli za varstvo okolja in sicer nosilec predmetov Tehnologije za zmanjšanje onesnaževanja zraka, vode in tal ter Čiščenje odpadnih vod. Svoje slušatelje motivira tudi tako, da predavanja organizira na kombiniran način s sodobnim vizualnim prikazom snovi, izbrana poglavja pa podkrepi s primeri iz prakse. Da pa ne pojasnjuje snovi le on, tudi študentje pridobivajo svoja teoretična in praktična znanja skozi seminarske naloge, ki jih morajo predstaviti svojim kolegom. Ura s seminarsko nalogo se zaključi z razpravo o obravnavani problematiki, kar študente še bolj usmeri k razmišljanju, saj je temeljni namen predavanja ta, da se resnično seznanijo s snovjo in da nanjo gledajo kritično in si ustvarijo svoje mnenje.  

Na koncu kratkega pogovora smo dr. Roša še vprašali po njegovem sloganu, ki pravi: "Včeraj je zgodovina, jutri je skrivnost, danes je darilo." Seveda to velja za zrele ljudi, ki razmišljajo in vlagajo vase ter v družbo.

Aktivnosti do konca semestra:

  Zadnje dni maja na Visoki šoli za varstvo okolja načrtujejo strokovno ekskurzijo v Bosno in Hercegovino.  Tam bodo obiskali cementarno, koksarno, območja jezer, rudnika in njihovo Fakulteto za varstvo okolja. Strokovna ekskurzija v Bosno so terenske vaje, ki študentom prinesejo tudi kreditne točke v okviru praktičnega usposabljanja. Terenske vaje pokrivajo vsebine več predmetov, nanje se bodo študenti morali pripraviti in oddati tudi poročila. Študenti se bodo v Tuzli lahko spoznali s primerom okoljske situacije, kakršna je bila pred približno 20 leti v Šaleški dolini. Nadaljevali bodo z ogledom Sarajeva, centra mesta, tunela in prizorišča OI, zaključili pa z ogledom planine Beljašnica in njenega rastlinstva.   Ob koncu poletnega semestra, konec junija, bodo v neokrnjeni naravi v Ribnem pri Bledu organizirali  taborjenje za študente in profesorje z bogatim programom.  Na VŠVO verjamejo, da so take obštudijske dejavnosti pravi način kako združiti prijetno s koristnim, da študentje tako širijo svoje znanje, razgledanost in utrjujejo medsebojne vezi s kolegi in profesorji.

In tako ja, na branje kmalu in o izkušnjah iz Bosne, okoljske in drugačne,…

Kolektiv VŠVOKomentarji

Za komentiranje dogodka se moraš prijaviti preko obrazca na vrhu strani ali rdečega gumba FB connect

Naključne vsebine
Nagradne igre

Antivalentinovo #2

Podarjamo skupno 4 vstopnice za Antivalentinovo #2, po dve za vsak dan. Vse, kar moraš storiti, je da izpolniš obrazec in v prostor za odgovor zapišeš za kateri dan želiš vstopnici ter koga pripelješ s seboj.


Spremeni besedo.