Izid prvih knjig Visoke šole za varstvo

Velenje, 15. februar 2011 – Visoka šola za varstvo okolja Velenje je na novinarski konferenci, 15. Februarja odprla kar nekaj tem in predstavila dve novi publikaciji. V treh letih delovanja se je šola formirala kot pomemben člen visokošolskega izobraževanja v Velenju in SAŠA regiji.

Pomemben cilj visoke šole je izobraževati mlade za pridobitev formalne izobrazbe s področja varstva okolja. Skušamo pa delovati tudi širše. K temu bo gotovo pripomogel izid dveh strokovnih monografij z aktualno tematiko. Prva, avtorice dekanice visoke šole, dr. doc. Natalije Špeh, z naslovom Sonaravno vrednotenje pokrajine na primeru Šaleške doline, druga pa v so-avtorstvu dr. Milenka Roša in Gregorja D. Zupančiča, z naslovom Čiščenje odpadnih voda. S tem pričenjamo na šoli z resno založniško dejavnostjo, saj so poleg izdaj običajnih letnih publikacij (Vodnik za študente, Vodnik za učitelje, informativne zloženke), formirali dve knjižni zbirki z naslovoma Ekotehnologije in trajnostni razvoj 1 ter Ekotehnologije in trajnostni razvoj 2. V prvi zbirki bodo izhajale znanstvene monografije naših sodelavcev, v drugi pa učbeniško gradivo oziroma skripta. Knjige bodo predstavljale rezultate znanstveno raziskovalnega dela sodelavcev VŠVO, namenjene pa bodo študentom, učiteljem, strokovni javnosti ter vsem, ki želijo nadgraditi znanje o obravnavanih temah. Te se dotikajo okoljskih procesov, sodobnih raziskovalnih izkušenj, primerov zelenih tehnologij ter trajnostnih okoljskih rešitev.Na Visoki šoli za varstvo okolja iz Velenja študentom omogočamo tudi prakso in študij v tujini preko različnih mednarodnih programov (npr.Norveški finančni mehanizem, ERASMUS, CEEPUS).
 
Ob širini, ki jo ponuja študijski program Varstva okolja in ekotehnologije in veliko obštudijskih  doživetjih, ki jih imajo študenti na voljo na visoki šoli, pa Velenje vse bolj postaja mesto, ki je prijazno študentom in mladim, saj jim poleg izobraževanja nudi tudi bivanje v prenovljenem dijaško-študentskem domu in možnosti za kvalitetno preživljanje prostega časa z bogato kulturno in športno ponudbo.  Mag. MILENA PEČOVNIK, direktorica Visoke šole za varstvo okolja meni, da je v sklopu dejavnosti šole potrebno še veliko postoriti, predvsem na področju raziskovalnega dela. Gotovo morajo začeti izbirati med tistimi kandidati, ki so najboljši, da bodo najboljši prihajali tudi na šolo in seveda nenehno razvijati celoten program, dopolnjevati ga z novimi predmeti, z raziskovalnim delom, kar je pa gotovo za prihodnost še kar velika naloga. Prvi koraki so narejeni in le tako gredo vztrajno naprej.  Predstavitev knjig: Knjiga: Sonaravno vrednotenje pokrajine na primeru Šaleške doline Knjiga dr. doc. Natalije Špeh z naslovom Sonaravno vrednotenje pokrajine na primeru Šaleške doline, predstavlja celosten pregled naravnih in družbenih pokrajinskih virov v Šaleški dolini in preoblikovanje pokrajine obravnavanega območja s socialnega in ekonomskega vidika. Najpomembnejši znanstveni prispevek njenega dela je inovativna prilagoditev metod sonaravnega vrednotenja pokrajine na primeru degradiranega območja. Knjiga je ena izmed prvih geografskih poizkusov sonaravnega vrednotenja manjšega, lokalno omejenega območja s specifično pokrajinsko strukturo in genezo dosedanjega razvoja, v katerem dr. Natalija Špeh uravnoteženo vrednoti ekonomske, pokrajinske in socialne kazalce doline. Z dejstvi pa avtorica strokovno predstavlja pomembne razvojne energetske odločitve na lokalni, regionalni in državni ravni.  Vsebina knjige je predstavljena tako, da je primerna za branje tako strokovne kot tudi laične javnosti, ki želi spoznati pomen in razvoj Šaleške doline z geografskega, ekonomskega in sociološkega vidika.  Knjiga: Čiščenje odpadnih voda Pomen čiščenja voda narašča, predvsem zaradi vse večje omejenosti in onesnaženosti vodnih virov, pa tudi zaradi vse strožjih zakonodajnih predpisov za nadzor nad onesnaževanjem. Medtem pa se poraba vode  v svetu drastično povečuje. Zato je knjiga prof. dr. Milenka Roša, ki je tudi predavatelj na Visoki šoli za varstvo okolja Velenje, in doc. dr. Gregorja D. Zupančiča, zelo aktualna in predstavlja pomembno dopolnitev literature s tega področja. Zato sta se avtorja potrudila, da pripravita knjigo, ki bo v pomoč študentom, strokovnjakom, vodjem, operaterjem in projektantom čistilnih naprav ter vsem, ki se ukvarjajo s problematiko voda.  Za dodatne informacije o obeh publikacijah se lahko obrnete na info@vsvo.siKomentarji

Za komentiranje dogodka se moraš prijaviti preko obrazca na vrhu strani ali rdečega gumba FB connect

Naključne vsebine
Nagradne igre

Antivalentinovo #2

Podarjamo skupno 4 vstopnice za Antivalentinovo #2, po dve za vsak dan. Vse, kar moraš storiti, je da izpolniš obrazec in v prostor za odgovor zapišeš za kateri dan želiš vstopnici ter koga pripelješ s seboj.


Spremeni besedo.