Izbira transnacionalnih izobraževanj

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo je konec avgusta 2009 izdalo 50 odločb na zahteve strank za priznavanje izobraževanja, ki se izkazuje z listino za pridobitev Bachelor of Arts (Hons), ki jo je podelila institucija Nottingham Trent University (NTU), Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske, na podlagi izvedenega izobraževalnega programa v sodelovanju z zasebnim zavodom Zavod Izobraževalno Razvojni Center v Ljubljani (Zavod IRC).

Ministrstvo je po temeljiti preučitvi ugotovilo, da navedena listina ne more biti predmet priznavanja po Zakonu o priznavanju in vrednotenju izobraževanja. 
 
Zavod IRC je s sklenitvijo medsebojne pogodbe z NTU o izvajanju izobraževanja sprejel obveznost, da bo zagotovil izvajanje visokošolskega programa v skladu z nacionalno zakonodajo na ozemlju Republike Slovenije in pridobil vsa potrebna dovoljenja s strani vseh pristojnih organov za zakonito izvajanje programa na ozemlju Republike Slovenije. Zavod IRC svojega delovanja ni uskladil z visokošolsko zakonodajo Republike Slovenije, saj ni akreditiran visokošolski zavod in tudi ni vpisan v razvid visokošolskih zavodov, ki ga vodi Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. Izvajanje tujega izobraževalnega programa v obliki transnacionalnega izobraževanja (TNI) mora biti namreč usklajeno z nacionalnima zakonodajama na področju visokega šolstva obeh držav, tako države izvora kot tudi države gostiteljice.

Iz tega sledi, da Zavod IRC v Republiki Sloveniji ne more zakonito izvajati javnoveljavnih visokošolskih programov v skladu z Zakonom o visokem šolstvu, temveč lahko izvaja zgolj izobraževanje v okviru lastne storitvene dejavnosti, ki pa ne daje javnoveljavne listine o izobraževanju in javnoveljavne izobrazbe.

Kljub temu, da je listina o izobraževanju izdana s strani v tujini akreditirane visokošolske institucije, gre v danem primeru za franšizno izvajanje programa, in sicer v Republiki Sloveniji, ki ga izvaja Zavod IRC. Le ta je vpisan v razvid izvajalcev javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja za izvajanje določenih višješolskih programov pri Ministrstvu za šolstvo in šport. Zavod IRC ni pridobil pravice izvajanja visokošolskih programov v skladu s slovensko visokošolsko zakonodajo niti z visokošolsko zakonodajo matične tuje institucije. (V primerih, ko tuja visokošolska institucija daje visokošolski program v izvajanje drugemu izvajalcu, mora izvajalec zadostiti dodatnim zakonskim predpostavkam (uskladitev z zakonodajo matične institucije). V primeru TNI pa mora izvajalec zadostiti tudi zahtevam osnovne pogodbe o izvajanju izobraževanja, kar pomeni uskladitev delovanja izvajalca s slovensko zakonodajo).

MVZT pojasnjuje: pri transnacionalnem izobraževanju gre za izobraževanje, ki ga visokošolska institucija izvaja izven države akreditacije, običajno na podlagi gospodarske pogodbe, zato zanj veljajo določena mednarodna merila. Najpomembnejši izmed teh je Kodeks (Code of Good Practice in the Provision of Transnational Education). Le ta določa, da je potrebno spoštovati zakonodajo obeh držav, torej tiste, iz katere prihaja visokošolski zavod, kot tudi tiste, na ozemlju katere se izobraževanje izvaja.

Na ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo ugotavljamo, da se v Sloveniji vse pogosteje pojavljajo organizacije, ki izvajajo t. i. transnacionalno izobraževanje, zato opozarjajo na posebno pozornost pri izbiri tovrstnega izobraževanja. V večini primerov so sicer te organizacije ustrezno akreditirane, kljub temu pa študente opozarjajo na potrebno pozornost pri odločitvi o študiju, zlasti z vidika javne veljavnosti pridobljene izobrazbe v Republiki Sloveniji. Pred izbiro študija se natančno pozanimajte in preverite, kako je z omenjeno veljavnostjo.

Bodoči študenti morajo biti pozorni predvsem na sporazum o sodelovanju med matično akreditirano ustanovo in slovenskim izvajalcem ter preveriti, ali se je institucija, ki izvaja tovrstno izobraževanje, uskladila z nacionalno zakonodajo na področju visokega šolstva. O tovrstnem izobraževanju je več že objavljeno na njihovi spletni strani.Komentarji

Za komentiranje dogodka se moraš prijaviti preko obrazca na vrhu strani ali rdečega gumba FB connect

Naključne vsebine
Nagradne igre

Antivalentinovo #2

Podarjamo skupno 4 vstopnice za Antivalentinovo #2, po dve za vsak dan. Vse, kar moraš storiti, je da izpolniš obrazec in v prostor za odgovor zapišeš za kateri dan želiš vstopnici ter koga pripelješ s seboj.


Spremeni besedo.