HAIP 08

Kiberpipa od 3. do 11. novembra 2008 organizira ¾e 3. mednarodni multimedijski festival odprtih tehnologij

Festival HAIP 08 predstavlja multimedijske umetnostne oblike, ki izhajajo iz kreativne rabe odprtih tehnologij, ter svobodo umetniških izrazov v odprtokodnih medijih. Predstavlja dela mladih obetajoèih in uveljavljenih umetnikov in kreativnih in¾enirjev ter skupin na mednarodni ravni, ki so usmerjeni v vrhunske, z odprtimi standardi podprte umetnosti in multimedijske umetniške prakse. Na festivalu se bodo tako predstavili posamezniki in skupine, ki s svojim delovanjem kritièno obravnavajo tehnologijo, ki nas obkro¾a in predstavlja naše vsakdanje okolje. Veèinoma uporabljajo proste tehnologije, bodisi na ravni praktiène ali pa ideološke izbire. Današnje prakse tehnologije in kreativnosti namreè govorijo o raznolikih mo¾nostih in izbirah, ki jih ima posameznik – in v dru¾beni razvoj in napredek smo in moramo biti vkljuèeni vsi. O tem prièa tudi ime festivala, ki je kratica za Hack-Act-Interact-Progress.

Osrednja linija predstavitve bo potekala od nove umetnosti prostih digitalnih medijev in novih medijskih vsebin, do poudarka na tehniènih in pravnih aspektih novih digitalnih medijev s prostim dostopom.

Tema tretjega bienalnega festivala HAIP je Hacktopija – po odprtokodnih naèelih urejena dru¾ba med utopijo in distopijo. Tema je bila izbrana glede na aktualni èas politiènega spreminjanja nacionalnih strategij digitalizacije javnih medijev in njihovih signifikantnih politiènih, pomenskih in kreativnih posledic.

Hacktopija je naèrt, zamisel idealne ureditve dru¾be po odprtokodnih naèelih kot odprtokodne skupnosti v o¾jem smislu ter v širšem smislu naèrt dru¾be, temeljeèe na deljenju znanja, ki v sedanjosti ni mo¾na. Torej hacktopièno kodirati ali ustvarjati po principih copylefta pomeni ¾e ustvarjati v prostoru in za prostor, ki ga še ni.

Ideja o festivalu odprtokodne umetnosti se je porodila znotraj kolektiva Kiberpipe, multimedijskega centra iz Ljubljane, ki deluje v okviru Zavoda K6/4. Haip je bienalni festival – prvi festival HAIP se je odvijal v Ljubljani 2004, naslednji leta 2006, oba pa sta spro¾ila pozitivne in spodbudne  odzive v javnosti, ki so reflektirali dejstvo, da takih festivalih pri nas manjka. S festivalom, ki poskuša biti dru¾beno aktualen, tako segamo v samo jedro problematik in tematik s polju sodobnih informacijsko-komunikacijskih tehnologij in novih medijev ter sodobne intermedijske umetnosti. Mednarodni udele¾enici HAIP festivala so prejeli tudi presti¾na mednarodna priznanja.

/PROGRAM/

/Razstave:/
KRUNO JOŠT IN RICARDO PALMERI: Culture Robot
MICHELE SPANGHERO: A Short-Lived Fault in the System
PASQUALE NAPOLITANO: SoundBarrier
TANJA VUJINOVIÆ: Amjumix
ROBERTINA ŠEBJANIÈ IN LUKA FRELIH: Pufination
ROCH FOROWICZ: Interception
MAJA SMREKAR: System Cassio:pia
INGO LEINDECKER IN DORIS PRLIÆ V SODELOVANJU Z MARIOM KISHALMIJEM/RADIEM FRO 105,0 MHz: Out of Demand
ALEX DAVIES/TIME’S UP: The Black Box Sessions
DARIJ KREUH & JANEZ JANŠA: Brainscore (2002)
JANEZ JANŠA: Brainloop (2006)
LUKA PRINÈIÈ: Pogled vmes
ANDERS CARLSSON aka GOTO80 IN AUTOBOY: HT Gold
ROSA MENKMAN: Radio Dada (3:44)

/Performansi:/
CHRISTINE SUGRUE IN DAMIAN STEWART: A Cable Plays
MONOCHROM: Sculpture Mobs
NIKA AUTOR IN MIHA CIGLAR: A Small Contribution to The Genesis of Everyday Life
THE PIRATE BAY IN Piratbyrån / "SYSTEM 23 MODIFIED": s23x (Ljubljana) / Ollibolli

/Predavanja:/
JOHANNES GRENZFURTHNER / monochrom: Najgloblji zdru¾evalec – Korporacijska himna
PAULE EÈIMOVIÆ: Hekane razlièice izkustva raèunalniške igre Pong
SHEENA MACRAE: Predavanje o umetnièinem delu
ELEONORA MARIA IRENE OREGGIA aka XNAME: Virtualna entiteta
ANDRA® SRAKA: :: kiberpipa.net :: Odprto brez¾ièno omre¾je Ljubljane
ALESSANDRO CARBONI aka OOFFOURO/NPA OFFICINA OUROBOROS: WBNR – What Burns Never Returns
MICHAEL SCHWEIGER /Radio FRO 105,0 Mhz: Michael Schweiger/Skupnostni radio kot prilo¾nost odprtega izra¾anja
MARTIN KOHOUT aka PASH*: Pash*/Predstavitev Pashevih izbranih del
DANIEL TURING: xINF
ANDERS CARLSSON aka GOTO80: Iz Goto80-jevega bloga o chip-glasbi
ROSA MENKMAN: Predstavitev raziskav glitch-arta

/Klubski veèer V Klubu K4:/
Chip’s not Cheap
/Avdio:/ Alexander Støver alias Binärpilot, Anders Carlsson aka Goto80, Luka Prinèiè aka Nova deViator
/Video:/ Raquel Meyers, Rosa Menkman, Delta Nu & Mina Fina

/Okrogla miza:/
ZAKLJUÈNI DOGODEK HAIPa 08:
HAIP: hekerska etika – okrogla miza / forum ob koncu festivala
Moderacija: Luka Prinèiè

Še veè o HAIP in Kiberpipi pa si lahko preberete na: www.kiberpipa.org/haip

 Komentarji

Za komentiranje dogodka se moraš prijaviti preko obrazca na vrhu strani ali rdečega gumba FB connect

Naključne vsebine
Nagradne igre

Antivalentinovo #2

Podarjamo skupno 4 vstopnice za Antivalentinovo #2, po dve za vsak dan. Vse, kar moraš storiti, je da izpolniš obrazec in v prostor za odgovor zapišeš za kateri dan želiš vstopnici ter koga pripelješ s seboj.


Spremeni besedo.