Gradnja Medicinske fakultete v MB

SVLR in MVZT Univerzi v Mariboru predlagata prekinitev nepravilnih postopkov javnega naročanja v povezavi s projektom izgradnje Medicinske fakultete v Mariboru.

V povezavi z zapleti pri izvajanju operacije »Novogradnja Medicinske fakultete Univerze v Mariboru« so se danes sestali predstavniki Organa upravljanja – Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko (SVLR), posredniškega telesa – Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (MVZT) in Univerze v Mariboru (UMB). Pogovarjali so se o možnostih za nadaljevanje izvajanja projekta, ki je zastal zaradi proceduralnih napak in kršitve zakonodaje s strani UMB.

Kot so v tem tednu že pojasnili, UMB pri izvajanju operacije »Novogradnja Medicinske fakultete Univerze v Mariboru« ni upoštevala regulatornega okvira izvajanja kohezijske politike v Republiki Sloveniji, in sicer v delu, ki se nanaša na pridobitev predhodnih soglasij oz. potrditev pristojnih organov, s čimer je kršila določila Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007-2013 (Uradni list RS, št. 17/09 in 40/09). 4. odstavek 16. člena navedene uredbe namreč določa, da mora upravičenec (torej UMB), po sprejetju odločitve o dodelitvi sredstev (odločba o dodelitvi sredstev je bila UMB potrjena neposredno, torej brez javnega razpisa), predlog javnega naročila posredovati v preverbo in soglasje posredniškemu telesu in nato, skupaj s soglasjem posredniškega telesa, v potrditev organu upravljanja. UMB je torej brez potrebnih soglasij obeh organov pričela postopke javnega naročanja za izbiro izvajalca za gradnjo in opremo ter javno naročilo objavila na Portalu javnih naročil in v Uradnem listu EU. S tem je kršila pravne norme, ki veljajo pri izvajanju kohezijske politike.

Poudarjajo, da kršitev evropske in nacionalne zakonodaje ni malenkostnega pomena. SVLR je kot organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad odgovorna za pravilnost izvajanja evropske kohezijske politike. Gre za utečene postopke, ki so enaki za vse upravičence v primerih neposrednih potrditev operacij, zato odstopanja zunaj okvira pravne države niso možna, še več, so nedopustna. SVLR in MVZT podpirata nadaljevanje izvajanja projekta, vendar le ob pravilno izvajanih postopkih, ki so zagotovilo za uspešno črpanje evropskih sredstev.

S ciljem čimprejšnje rešitve nastale situacije, ki je vpletenim v vzajemnem interesu, je bila na današnjem sestanku najdena sporazumna in soglasna rešitev, zato nadaljevanje projekta ni ogroženo. Dogovorjeno je bilo, da UMB sporne postopke javnega naročanja prekine in prične z novimi, pri katerih naj pridobi vsa zahtevana soglasja, kar ji je bilo s strani SVLR predlagano že v mesecu juniju 2009. Le na ta način bo lahko projekt novogradnje Medicinske fakultete Univerze v Mariboru premaknjen z mrtve točke na papirju v začetek gradbenih del.Komentarji

Za komentiranje dogodka se moraš prijaviti preko obrazca na vrhu strani ali rdečega gumba FB connect

Naključne vsebine
Nagradne igre

Magnifico – Kranj

Podarjamo 2 vstopnici za koncert Magnifica v Kranju! Spodaj izpolni svoje podatke in odgovor na nagradno vprašanje, ki se glasi: "Koliko avtorskih plošč je v svoji karieri izdal Magnifico?"


Spremeni besedo.


Nagradne igre

AntiValentinovo

Podarjamo 2 vstopnici za koncert AntiValentinovo v Cvetličarni in album Eda Maajke "Put u plus"! Spodaj izpolnite svoje podatke in odgovor na nagradno vprašanje, ki se glasi: "Kaj pravi Vojko V, ko mu v trgovini natehtajo 16dg mortadele namesto 15dg?"


Spremeni besedo.


Nagradne igre

Mando Diao

Podarjamo 2 vstopnici za koncert Mando Diao v Cvetličarni! Spodaj izpolni svoje podatke in odgovor na nagradno vprašanje, ki se glasi: "Iz katere države izvira band Mando Diao?"


Spremeni besedo.


Nagradne igre

Halloween ft. Prezioso & Marvin

Podarjamo 3x1 vstopnico za Halloween v Cvetličarni, kjer boste obujali spomine z dvojcem Prezioso & Marvin. Spodaj izpolni svoje podatke in odgovor na nagradno vprašanje, ki glasi: Navedi svoj najljubši komad dua Prezioso & Marvin.


Spremeni besedo.