GDPR pravilnik

S sprejemanjem teh pogojev oz. vašo prostovoljno, izrecno, informirano in nedvoumno privolitvijo o uporabi, obdelavi in hrambi vaših osebnih podatkov izražate soglasje za to. Soglasje izrazite tako, da v naročilnici na spletni strani obkljukate polje »Strinjam se s splošnimi pogoji in dovoljujem obdelavo mojih osebnih podatkov«.

Na tej spletni strani podjetje E-mesto d.o.o. v namen zagotavljanja kvalitetnih prodajnih in poprodajnih storitev hrani in obdeluje vaše osebne podatke, ki jih posredujete z registracijo na portalu. V namen zagotavljanja pregleda toka osebnih podatkov, vam na tej strani posredujemo tudi podrobnosti glede hrambe in obdelovanja vaših osebnih podatkov. Vaše podatke strogo varujemo kot poslovno skrivnost in jih ne bomo uporabljali v nepooblaščene namene, jih zlorabljati ali posredovali nepooblaščenim osebam.

Katere osebne podatke lahko hranimo in obdelujemo?

 • Ime in priimek kupca
 • Naslov kupca
 • Poštna številka in pošta kupca
 • Država kupca
 • Telefonska številka kupca
 • Email naslov kupca
 • IP naslov računalnika, s katerega je kupec naročil
 • Vir strani, preko katere je kupec prišel na našo prodajno stran

Kje se vaši osebni podatki hranijo?

Vaši osebni podatki se hranijo v administraciji trgovine, zabeleženi pa so tudi v naši glavni bazi na strežniku.

Kdo ima dostop do vaših osebnih podatkov?

 • Direktor podjetja, ki skrbi za podporo strankam
 • Pogodbeni izvajalec Alphawolves d.o.o., ki skrbi za tehnične in programerske vsebine
 • Pogodbeni partner Siel d.o.o., od kogar najemamo strežnike

Vsi našteti pogodbeni partnerji so po naših medsebojnih pogodbah dolžni varovati vaše podatke kot poslovno skrivnost in jih ne smejo uporabljati v lastne namene, jih zlorabljati ali posredovati tretjim osebam.

Komu se vaši osebni podatki posredujejo, kateri podatki se posredujejo in zakaj?

 • Amazon Web Services, Inc., ki so lastniki spletnih servisov, preko katerih kupce preko e-maila obveščamo o njihovem naročilu in o sami dostavi (ime, priimek, naslov, pošta, poštna številka, država, telefonska številka, email)

Seznanitev z nameni obdelave vaših osebnih podatkov je pogoj za veljavnost osebne privolitve. S sprejemanjem pogojev na tej strani ob naročilu ste kot kupec privolili v obdelavo svojih osebnih podatkov v enega ali več določenih namenov. Vaši osebni podatki so zbrani za določene, izrecne in zakonite namene od trenutka naročila na spletni strani do preklica ali ukinitve prodajnega programa.

Vaše osebne podatke zbiramo, obdelujemo in hranimo za naslednje namene (podatki označeni s poševnimi črkami so nujno potrebni za izvajanje pogodbe ali za izvajanje ukrepov na zahtevo posameznika pred sklenitvijo pogodbe (*ZVOP-1: 3. odst. 9. in 2. odst. 10. čl.). Podatki označeni z navadnimi črkami za izvajanje pogodbe niso nujno potrebni, nam pa pomagajo k kakovostnejši izvedbi storitve, prodajnega procesa in poprodajnih aktivnosti. V kolikor ne želite, da nekatere od takšnih podatkov hranimo in obdelujemo imate pred nakupom možnost, da z umikom kljukice pri vsaki posamezni postavki onemogočite hranjenje in obdelavo takih podatkov.

 • Ime in priimek kupca
za pošiljanje promocijskega materiala po pošti

za pošiljanje promocijskega materiala po emailu

 • Naslov kupca
za pošiljanje promocijskega materiala po pošti

za pošiljanje promocijskega materiala po emailu

 • Poštna številka in pošta kupca
za pošiljanje promocijskega materiala po pošti

za pošiljanje promocijskega materiala po emailu

 • Država kupca
za pošiljanje promocijskega materiala po pošti

za pošiljanje promocijskega materiala po emailu

 • Telefonska številka kupca (v kolikor ga vpišete pri naročilu – ni obvezno)
za promocijske SMS-e našega podjetja

 • Email naslov kupca (v kolikor ga vpišete pri naročilu – ni obvezno)
za promocijske e-maile našega podjetja

 • IP naslov računalnika, s katerega je kupec naročil


za dokazilo o naročilu v primeru morebitnih pritožb

 • Vir strani, preko katere je kupec prišel na našo prodajno stran
za marketinške namene (boljše razumevanje potreb uporabnika)

Osebne podatke, ki niso nujno potrebni za izvajanje pogodbe, zbiramo zato, ker so potrebni zaradi zakonitih interesov za katere si prizadeva upravljavec ali 3. oseba, razen kadar prevladajo interesi ali pravice posameznika, ki zahtevajo VOP, zlasti otrok. (ZVOP-1: 9/4 in 10/3)

Pooblaščena oseba za varovanje vaših podatkov: Damir Vidan

V podjetju smo ocenili, da ocena učinka predvidenih dejanj obdelave na varstvo osebnih podatkov ni potrebna, saj gre za povsem osnovna dejanja obdelave, ki so nujno potrebna za opravljanje naročene storitve (registracije na portalu), hkrati pa od stranke ne zahtevamo vpisa podatkov, ki za to niso nujno potrebna.

Zagotovitev uveljavljanja pravic posameznikov

 • Dostop do podatkov, informacij, možnost popravka

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico od upravljavca dobiti potrditev, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki, in kadar je tako, dostop do osebnih podatkov in določenih informacij. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima ob upoštevanju namenov obdelave pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave. Pisni zahtevek za dostop do svojih osebnih podatkov ali zahtevek za morebitne popravke lahko posredujete na email damir (at) studentarija.net.

 • Ugovor avtomatski obdelavi in profiliranju

Posameznik ima na podlagi razlogov, povezanih z njegovim posebnim položajem, pravico, da kadarkoli ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim, vključno z oblikovanjem profilov na podlagi teh določb. Upravljavec preneha obdelovati osebne podatke, razen če dokaže nujne legitimne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad interesi, pravicami in svoboščinami posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov. Pisni zahtevek oz. ugovor avtomatski obdelavi in profiliranju lahko posredujete na email damir (at) studentarija.net.

 • Izbris osebnih podatkov (pravica do pozabe)

Kadarkoli po izvedenem naročilu lahko zahtevate izbris osebnih podatkov, vendar v tem primeru sprejmete vse morebitne posledice (nezmožnost pošiljanja dodatnih navodil za izdelek, izguba pravice do reklamacije, izguba pridobljenih bonitet pri prvem nakupu oz. cen za obstoječe kupce). Izbris osebnih podatkov lahko zahtevate po prejemu naročenega paketa.

 • Izpis podatkov v strojno berljivi obliki

Kadarkoli po izvedenem naročilu lahko zahtevate izpis osebnih podatkov v strojno berljivi obliki. Pisni zahtevek za izpis svojih osebnih podatkov v strojno berljivi obliki lahko posredujete na email damir (at) studentarija.net.

 • Prenosljivost podatkov

Kupec ima pravico, da prejme osebne podatke v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki in pravico, da te osebne podatke posreduje drugemu upravljalcu, ne da bi ga mi kot upravljalec, ki so mu bili te osebni podatki zagotovljeni, pri tem ovirali. Pisni zahtevek za prenos svojih podatkov lahko posredujete na email damir (at) studentarija.net.

Vse informacije se zagotovijo brezplačno, razen če so zahteve očitno neutemeljene ali pretirane, zlasti ponavljajoče, lahko upravljavec:

 • zaračuna razumno pristojbino, pri čemer upošteva upravne stroške posredovanja informacij ali sporočila ali izvajanja zahtevanega ukrepa
 • zavrne ukrepanje v zvezi z zahtevo.

SHRANI

Komentarji

Za komentiranje dogodka se moraš prijaviti preko obrazca na vrhu strani ali rdečega gumba FB connect