Financiranje alternativnih študentskih medijev

Pred nami je koncept okrogle mize o financiranju alternativnih študentskih medijev v organizaciji Tribune. Za učinkovito obravnavo izbrane tematike, ŠOU meni, da je potrebna prisotnost predstavnikov naslednjih institucij/skupin: Radia Študent (Tomaž Zaniuk), Univerze v Ljubljani, Marša, ŠOU LJ (Marko Hozjan), Ministrstva za kulturo (Vojko Stopar), Katedre (Aleš Kustec) in Tribune (Robert Bobnič). Ob tem pa tudi dr. Mojce Pajnik, raziskovalke na področju alternativnih medijev.

Namen okrogle mize je osvetliti situacije in načine financiranja alternativnih študentskih medijev ter zbrati odzive institucij, ki jih v tem oziru smatrajo za vpletene. Prav tako nujna je ponovna artikulacija pomena medijev, ki od večine odstopajo po vsebini, obliki, načinu dela, distribuciji in odnosih z občinstvom, za širšo družbo. Pri tem je pomembnih nekaj okoliščin.

Okoliščine:

* težak finančni položaj alternativnih študentskih medijev
* specifičnost študentskih medijev, ki so zunaj stanovskih organizacij in formalnega profesionalizma
* kljub temu da zakonodaja to omogoča, študentskih medijev s posebnim pomenom ni; študentske medije se obravnava kot komercialne, čeprav so daleč od tega
* pričakovane spremembe na področju financiranja študentskih organizacij (Zakon o malem delu), ki pomeni zmanjšanje sredstev
* s tem povezana tendenca na ŠOU LJ, da se poskuša zagotoviti trajnejše prihodke prek lastnih gospodarskih dejavnosti, kar ŠOU iz sindikalno-predstavniške sfere predstavlja v gospodarsko
* s tem povezana zapostavljenost neprofitnih dejavnosti
* spor med ŠOS in ŠOU LJ, ki pomeni izgubo ene tretjine sredstev ŠOU LJ; ta denar bi moral ŠOS razdeliti prek razpisa vendar ga ni
* razpisi kot čedalje pomembnejši in hkrati problematičen način financiranja, ki prinaša oblikovne in vsebinske vplive na prijavitelja
* razpisi kot način financiranja z nejasnimi kriteriji

Iz tega, in v navezavi na širše problematike, sledijo točke diskusije.

Točke diskusije:

1. Kaj so alternativni študentski mediji in kakšen je njihov pomen za družbo? Ali/Zakaj presegajo interese študentske skupnosti?
2. Kako se ti mediji financirajo in kakšne težave imajo?
3. Kritična opredelitev do obstoječih načinov financiranja: a) oglaševanje in prodaja; b) študentske organizacije – »brezpogojna sredstva«; c) razpisi – predvsem Razpis za sofinanciranje programskih vsebin medijev d) donacije
4. Vloga Ministrstva za kulturo, Univerze v Ljubljani in ŠOU LJ (ta točka bo verjetno obravnavana tekom celotne razprave).

Vabljeni na Ministrstvo za kulturo, 22. 3. 2011 ob 11:00.  

Človek je orožje, a nihče se ne vzame v roke.

 
Vir: sou-lj.siKomentarji

Za komentiranje dogodka se moraš prijaviti preko obrazca na vrhu strani ali rdečega gumba FB connect

Naključne vsebine
Nagradne igre

Antivalentinovo #2

Podarjamo skupno 4 vstopnice za Antivalentinovo #2, po dve za vsak dan. Vse, kar moraš storiti, je da izpolniš obrazec in v prostor za odgovor zapišeš za kateri dan želiš vstopnici ter koga pripelješ s seboj.


Spremeni besedo.