FDV – novinarstvo

Opis smeri novinarstvo na Fakulteti za družbene vede

Novinarstvo je ena izmed najstarejših študijskih smeri na Fakulteti za družbene vede. Študentje in študentke novinarstva v štirih letih študija spoznavajo vse novinarske žanre in pisanje le-teh, delovanje radia in televizije, v zadnjem času pa je vedno več poudarka tudi na vse hitreje rastočih spletnih medijih. Poleg piljenja veščin pisanja, poznavanja slovenske slovnice in javnega nastopanja, bodoči novinarji posegajo tudi na druga družboslovna področja, ki so ključna za uspešno delovanje po končanem študiju. Poleg strokovnih predmetov je velik poudarek na teorijah komuniciranja, kjer se novinarstvo stika z obema komunikološkima smerema (Medijske in komunikacijske študije, Tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi).
V predmetniku so poleg novinarskih predmetov (Uvod v novinarstvo, Novinarsko sporočanje, Medijska etika, Novinarska etika, Radio, Televizija, Zgodovina novinarstva in medijev …) tudi drugi družboslovni predmeti, kot so Temelji ekonomije, Temelji politologije, Temelji komunikologije, Psihologija komuniciranja …, na voljo pa je tudi veliko izbirnih predmetov z drugih študijskih smeri. V vsakem letniku se študentje in študentke spopadejo z najmanj enim slovničnim predmetom (Jezikovna kultura, Skladnja slovenskega knjižnega jezika, Kultura govornega izražanja, Obča stilistika, Stilistika poročevalstva …). V prvih dveh letih je za bodoče novinarje obvezen tudi tuj jezik (Angleščina, Nemščina, Francoščina, Španščina, Italijanščina ali Ruščina).
Štiri leta študija ne ponujajo le teoretskih znanj, ampak tudi praktična, ki so zelo pomembna za obdobje po končanem študiju. V tretjem in četrtem letniku morajo študentje in študentke opraviti najmanj 150 ur praktičnega usposabljanja v eni izmed izbranih medijskih hiš. Opravljena praksa se šteje kot del študijskega procesa in velja kot opravljeni predmet. V prenovljenem bolonjskem programu bodoči novinarji študija ne opravijo s pisanjem diplomske naloge, kot na nekaterih drugih smereh, temveč svoje obveznosti opravijo z več izpiti, ki na koncu prinesejo enako število kreditnih točk.

Študijski program novinarstva je namenjen vsem, ki želijo delati v medijskem svetu (v časopisni redakciji, na spletu, radiu ali televiziji), sodelovati kot svetovalci za odnose z javnostmi ali na kakšnem podobnem področju. Program je sestavljen tako, da zahteva kar nekaj teoretskega znanja in dobrega poznavanja slovnice, na drugi strani pa ponuja tudi možnost kreativnosti in lastnega izražanja.Komentarji

Za komentiranje dogodka se moraš prijaviti preko obrazca na vrhu strani ali rdečega gumba FB connect

Naključne vsebine
Nagradne igre

Antivalentinovo #2

Podarjamo skupno 4 vstopnice za Antivalentinovo #2, po dve za vsak dan. Vse, kar moraš storiti, je da izpolniš obrazec in v prostor za odgovor zapišeš za kateri dan želiš vstopnici ter koga pripelješ s seboj.


Spremeni besedo.