Evropski študenti o prihodnosti

V organizaciji Zveze nacionalnih študentskih organizacij Evrope (ESIB) in Študentske organizacije Slovenije (ŠOS) bo v Ljubljani med 23. in 26. septembrom 2006 potekal mednarodni študentski seminar »ESIB Bologna-Lisbon Training«. Seminar je namenjen oblikovanju stališč evropskih študentov o povezovanju bolonjskega procesa, ki si je za temeljni cilj postavil idejo razvoja skupnega evropskega visokošolskega prostora, ter lizbonske strategije, ki si prizadeva, da bi Evropa do leta 2010 postala najbolj konkurenčno, dinamično ter na znanju temelječe gospodarstvo na svetu. Predstavniki študentov so se odzvali tudi na nedavno stališče Evropske komisije, ki državam članicam Evropske unije priporoča uvedbo šolnin. Omenjeni poziv je po mnenju študentov dokaz, da poskuša Evropska komisija bolonjski proces, ki izpostavlja pomen šolstva kot javne dobrine, v celoti podrediti gospodarsko orientirani lizbonski strategiji.

V organizaciji Zveze nacionalnih študentskih organizacij Evrope (ESIB) in Študentske organizacije Slovenije (ŠOS) bo v Ljubljani med 23. in 26. septembrom 2006 potekal mednarodni študentski seminar »ESIB Bologna-Lisbon Training«. Seminar je namenjen oblikovanju stališč evropskih študentov o povezovanju bolonjskega procesa, ki si je za temeljni cilj postavil idejo razvoja skupnega evropskega visokošolskega prostora, ter lizbonske strategije, ki si prizadeva, da bi Evropa do leta 2010 postala najbolj konkurenčno, dinamično ter na znanju temelječe gospodarstvo na svetu. Predstavniki študentov so se odzvali tudi na nedavno stališče Evropske komisije, ki državam članicam Evropske unije priporoča uvedbo šolnin. Omenjeni poziv je po mnenju študentov dokaz, da poskuša Evropska komisija bolonjski proces, ki izpostavlja pomen šolstva kot javne dobrine, v celoti podrediti gospodarsko orientirani lizbonski strategiji.

Predsednica Študentske organizacije Slovenije Saša Albreht je na današnji novinarski konferenci izpostavila tesno sodelovanje ŠOS pri oblikovanju stališč evropskih študentov in evropske študentske politike, predvsem na področju visokega šolstva. Saša Albreht: »ŠOS je polnopraven član ESIB-a in ima letos že drugo leto zapored svojega predstavnika v ESIB-ovem 7-članskem izvršnem odboru, v Sloveniji pa pogosto gostimo predstavnike študentov na različnih seminarjih in delavnicah, kot je zadnji seminar »ESIB Bologna-Lisbon Training«. Sodelovanje poteka obojestransko, saj je tudi ESIB v preteklosti nudil pomoč ŠOS-u pri različnih akcijah, še zlasti pri zadnji kampanji proti uvedbi šolnin.« 

Predstavnica ŠOS in članica Izvršnega odbora ESIB Janja Komljenovič je izpostavila, da ESIB pogosto organizira seminarje, ki so namenjeni predvsem izmenjavi informacij med študenti iz različnih držav in pomoči pri oblikovanju njihovih lastnih nacionalnih strategij delovanja. Da je pravilno povezovanje bolonjskega procesa in lizbonske strategije zelo aktualno vprašanje, priča tudi nedavno stališče Evropske komisije o učinkovitosti in pravičnosti v evropskih sistemih izobraževanja. Evropska komisija državam članicam priporoča uvedbo šolnin, kar utemeljuje s spornimi argumenti in neosnovanimi trditvami. S tem poskuša podrediti bolonjsko reformo lizbonski strategiji, kljub temu, da gre za dva povsem enakovredna procesa.

Janja Komljenovič: »Prav absurdno je, da je Evropska komisija svojo propagando v prid uvedbi šolnin osnovala na dvomljivih podatkih, za katere celo sama priznava, da niso uporabni, ker sistem šolnin v posameznih evropskih državah nima dolge tradicije. Povečanje dostopnosti izobrazbe je na žalost v stališču Evropske komisije zreducirano le na vprašanje financ oz. na uvedbo šolnin in študentskih posojil. Trditev, da šolnine povečajo motivacijo študentov za dokončanje študija je zelo zavajajoč argument. Očitno je komisija zavzela stališče, da višje šolnine predstavljajo tudi večjo motivacijo. Resnica pa je pogosto prav nasprotna – študenti opustijo študij, saj ne morejo prenesti bremena polnih študijskih obveznosti in vzporedne zaposlitve, v katero so zaradi stroškov študija prisiljeni. Študenti so veliko bolj motivirani, če se lahko osredotočijo na študij, ob tem pa imajo še dovolj časa, da aktivno sodelujejo v študentskem življenju.«

Katja Kamšek, organizatorka mednarodnega študentskega seminarja o povezovanju bolonjskega procesa in lizbonske strategije je predstavila podrobnosti in potek seminarja, ki bo potekal od 23. do 26. septembra. Študenti se bodo najprej seznanili z osnovnimi podatki o bolonjskem procesu in lizbonski strategiji, predvsem z vidika njune kompatibilnosti. Temu bodo sledile delavnice, na katerih bodo v manjših skupinah predelali področja zagotavljanja kakovosti, šolnin, enakopravnosti in enakosti v visokem šolstvu, evropskega okvira kvalifikacij v povezavi s sistemom ECTS in učnimi rezultati, mobilnosti, vodenja visokošolskih institucij ter zaposljivosti diplomantov. Zaključnemu panelu, ki bo potekal zadnji dan seminarja, bo sledila novinarska konferenca, na kateri bodo organizatorji predstavili zaključke, do katerih so prišli udeleženci seminarja. Organizatorji pričakujejo okoli 85 udeležencev iz večine evropskih držav. (Škis)Komentarji

Za komentiranje dogodka se moraš prijaviti preko obrazca na vrhu strani ali rdečega gumba FB connect

Naključne vsebine
Nagradne igre

Antivalentinovo #2

Podarjamo skupno 4 vstopnice za Antivalentinovo #2, po dve za vsak dan. Vse, kar moraš storiti, je da izpolniš obrazec in v prostor za odgovor zapišeš za kateri dan želiš vstopnici ter koga pripelješ s seboj.


Spremeni besedo.