Država zavaja o sredstvih za štipendije

Študentska organizacija Slovenije (ŠOS) ostro protestira nad sprejetjem Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki protiustavno odvzema že pridobljeno pravico do državne štipendije mladoletnim dijakov, ki jo že prejemajo ter znižuje cenzus iz 64 odstotkov na 53 odstotkov neto povprečne plače.

Včeraj je Državni zbor sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS) v katerih spreminja določbo o začetku veljavnosti iz 1. 6. 2011 na 1. 1. 2012  za vse socialne transfere. Razlog naj bi bilo prepočasno uvajanje novega centraliziranega sistema, saj je bilo ugotovljeno, da ta do poletja še ne bo operativen. ŠOS se sprašuje, kdaj bodo realizirane obljube o 10.000 novih državnih štipendijah, saj se brez novega Zakona o štipendiranju že v vmesnem obdobju pojavlja pravna praznina in zmeda glede pravil in postopkov podeljevanja novih štipendij. ŠOS je ves čas poudarjal, da se mora novi Zakon o štipendiranju sprejeti in uveljaviti z letošnjim 1. septembrom, s sedanjim stanjem pa bo država podeljevala državne štipendije po prenovljenem ZUPJS, dodatke k državnim štipendijam pa po starem Zakonu o štipendiranju.  

ŠOS je že v lanskem letu ves čas opozarjal Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (MDDSZ), da naj državnih štipendij ne vključuje v ZUPJS. Tako se je zgodilo ravno to, na kar je ŠOS ves čas opozarjal, da se s premikanjem področja štipendiranja v druge zakone, zavlačuje rok uveljavitve novih in višjih državnih štipendij. Poleg tega je ŠOS tudi izpostavil, da je potrebno področje štipendiranja urediti celostno ter da državne štipendije ne spadajo v ZUPJS.

ŠOS spominja na dejstvo, da je Vlada ves čas obljubljala višji cenzus, ki se sedaj s spremembo ZUPJS znižuje iz 64 odstotka na 53 odstotka neto povprečne plače na osebo. S tem je Vlada prekršila tudi vse svoje dogovore in tako tudi javnosti pokazala vrednost svojih obljub. Ob tem je potrebno navesti, da se MDDSZ na takšno spremembo (nezadostnosti sredstev za štipendije) sklicuje zaradi nesprejetja Zakona o malem delu.

Glede zavajanja MDDSZ, da zaradi nesprejetja Zakona o malem delu ni dovolj sredstev za štipendije, ŠOS zopet poudarja, da se že sedaj, kot bi se tudi v primeru Zakona o malem delu, iz koncesijske dajatve namenjajo sredstva zgolj za tiste štipendije, ki jih podeljuje in sofinancira Javni sklad za razvoj kadrov in štipendiranje in to so ravno kadrovske štipendije, pri katerih že sedaj ostajajo nepodeljena sredstva. Pomembno je to, da se sredstva iz Zakona o malem delu ne bi namenila za državne štipendije o katerih govori ZUPJS, zatorej razloga, da je prišlo do pomakanja teh sredstev, ni moč iskati v padlem Zakonu o malem delu, ampak v neuspešnem delu MDDSZ. Četudi bi se vsa sredstva in koncesije iz malega dela namenila tudi za državne štipendije, bi to pomenilo zgolj 7 milijonov sredstev, medtem ko bi država še vedno morala dodatno zagotoviti 30 milijonov sredstev. 

Poleg tega je ŠOS zgrožen še nad dejstvom, da se bo tudi v ZUPJS vstavil člen, ki bo 16.000 dijakov protiustavno odvzel že pridobljeno pravico do državne štipendije s tem, da jo premakne v status mirovanja. ŠOS se resno sprašuje, ali so bili vsi dogovori oz. obljube na področju štipendiranja ves čas res samo slepilo, da bi se sprejel Zakon o malem delu.

Socialni dialog je tako vladajočim le v pomoč, ko se socialni partnerji z njim strinjajo. Eno leto po študentskih demonstracijah lahko ugotovimo, da oblastnikom ni mar do mnenja nevladnih organizacij, ali socialnega položaja posameznih družbenih skupin.Komentarji

Za komentiranje dogodka se moraš prijaviti preko obrazca na vrhu strani ali rdečega gumba FB connect

Naključne vsebine
Nagradne igre

Antivalentinovo #2

Podarjamo skupno 4 vstopnice za Antivalentinovo #2, po dve za vsak dan. Vse, kar moraš storiti, je da izpolniš obrazec in v prostor za odgovor zapišeš za kateri dan želiš vstopnici ter koga pripelješ s seboj.


Spremeni besedo.