Drugi prijavni rok

Univerze so objavile prosta vpisna mesta za drugi prijavni rok za vpis v prvi letnik, ki bo potekal od 20. do 28. avgusta 2009.

Za študijsko leto 2009/2010 je bilo na štirih slovenskih univerzah in trinajstih samostojnih visokošolskih zavodih razpisanih 27.253 mest.

V prvem vpisnem roku je bilo sprejetih 16.259 kandidatov,  kar je 70,6 odstotka od vseh prijavljenih (lani 71,9 odstotka). V redni študij je bilo sprejetih 14.421 (88,7 odstotka), v izredni pa 1.838 (11,3 odstotka) kandidatov.

 
Na Univerzo v Ljubljani je bilo v prvem vpisnem roku sprejetih skupaj 9.841 kandidatov, na Univerzo v Mariboru 4.354, na Univerzo na Primorskem 1.172 kandidatov, na Univerzo v Novi Gorici 65 in na 13 (lani 12) samostojnih visokošolskih zavodov skupaj 827 kandidatov.
 
Po prvem roku izbirnega postopka je prostih še 10.994 (40,3 odstotka) vpisnih mest (lani 8.945), od tega 5.806 mest za redni študij (lani 4.597) in 5.830 mest za izredni študij (lani 4.348). Od teh ima Univerza v Ljubljani še 4.829 prostih mest, Univerza v Mariboru 3.413, Univerza na Primorskem 1.370, Univerza v Novi Gorici 205 in samostojni visokošolski zavodi 1.178 prostih mest.

Podatki o še prostih vpisnih mestih za drugi prijavni rok so objavljeni na spletnih straneh prijavnih služb Univerze v Ljubljani (www.vpis.uni-lj.si), Univerze v Mariboru (www.vpis.uni-mb.si), Univerze na Primorskem (www.vpis.upr.si) in Univerze v Novi Gorici (www.ung.si), dosegljivi pa so tudi na vseh visokošolskih zavodih, pri vratarjih univerz, na srednjih šolah in na enotah Zavoda RS za zaposlovanje.

Drugi prijavni rok bo trajal od 20. do 28. avgusta 2009. Kandidati lahko pošljejo samo en prijavni obrazec, po prednostnem vrstnem redu pa lahko napišejo največ tri študijske programe, kjer so še prosta vpisna mesta in za katere izpolnjujejo vpisne pogoje.

Visokošolski zavodi, na katerih bodo ostala še prosta vpisna mesta tudi po izteku drugega roka, lahko v tretjem roku še sprejmejo kandidate, ki izpolnjujejo vpisne pogoje. Tretji prijavni rok bo potekal od 1. do 5. oktobra 2009. Kandidati morajo poslati visokošolskemu zavodu pisno prošnjo, v kateri napišejo en študijski program. Prošnji priložijo overjene kopije spričeval in drugih dokazil.Komentarji

Za komentiranje dogodka se moraš prijaviti preko obrazca na vrhu strani ali rdečega gumba FB connect

Naključne vsebine
Nagradne igre

Antivalentinovo #2

Podarjamo skupno 4 vstopnice za Antivalentinovo #2, po dve za vsak dan. Vse, kar moraš storiti, je da izpolniš obrazec in v prostor za odgovor zapišeš za kateri dan želiš vstopnici ter koga pripelješ s seboj.


Spremeni besedo.