Do banke prek mobilnika

Banke danes nudijo kar nekaj storitev, ki jih lahko opravljaš prek mobilnega telefona. Mednje med drugim sodijo mobilna banka, možnost plačevanja z Moneto ali pa prejemanje SMS sporočil o tvojem stanju in prilivih na osebni račun. Katere »mobilne storitve« nudijo slovenske banke, smo preverili pri treh največjih bankah: Novi KBM, Abanki in NLB.

Nova KBM v koraku s povpraševanjem

V Novi KBM so v mesecu juniju na trgu ponudili mobilno banko mBank@Net, ki uporabnikom omogoča spremljanje stanja in prometa na svojem osebnem računu in pooblaščenih računih ter porabo s plačilnimi karticami z odloženim plačilom in z Moneto. Za dostop do mobilne banke uporabniki potrebujejo mobilnik s spletnim brskalnikom z dostopom do interneta, prenos podatkov pa je možen preko katerekoli obstoječe tehnologije za mobilno dostopanje do interneta (GPRS ali UMTS). mBank@Net lahko uporabljajo vsi komitenti Nove KBM, ki že poslujejo s spletno banko Bank@Net, in vsi, ki uporabljajo Bank@Net le za vpogled v stanje. Z uporabniškim imenom in geslom, s katerim dostopajo do spletne banke Bank@Net, dostopajo tudi do mBank@Neta. Uporabnik pa lahko, če želi, uporablja le mobilno banko. Pristop in uporaba sta brezplačna.

Študentom, ki se podajajo v poslovne vode in s tem postajajo pravne osebe, Nova KBM nudi mobilno bančništvo EPP mobile. Gre za različico Poslovnega Bank@Neta, ki je namenjena opravljanju osnovnih transakcij med podjetjem in banko. Za delovanje EPP mobile je potrebno imeti mobilni telefon s spletnim brskalnikom ter dostopom do interneta, aplikacija pa omogoča vpogled v domače stanje na računu/-ih podjetja, pregled domačega prometa na računu v določenem obdobju ter pregled in pošiljanje domačih plačilnih nalogov banki. Storitev je za uporabnike brezplačna, saj banka ne zaračunava mesečnega nadomestila.

Nova KBM svojim komitentom nudi tudi storitev plačevanja z mobilnikom Moneta. Storitev, katere lastnika sta Nova KBM in Mobitel (z junijem pa je kot nov izdajatelj v sistemu Moneta pristopil tudi Si.mobil), je mogoče uporabiti na vseh vrstah plačilnih mest, kjer je mogoče plačevati z Moneto (Moneta Avtomati, Moneta Terminali, Moneta Internet, Moneta v Telefonski prodaji, polnjenje predplačniškega računa, nakup M-vstopnice, Moneta SMS) že na več kot 6.900 plačilnih mestih po Sloveniji, označenih z oznako Moneta. Storitev deluje na vseh vrstah mobilnikov, uporabljajo pa jo lahko vsi Mobitelovi naročniki in Mobiuporabniki, Debitelovi in Si.mobilovi naročniki ter uporabniki Monete pri Novi KBM in PBS, ki so hkrati uporabniki storitev Mobitela, Debitela ali Si.mobila. Pristop k Moneti Nova KBM odobri brezplačno, samo plačevanje pa omogoča plačevanje nakupov neposredno s svojega osebnega, poslovnega ali pooblaščenega računa z odloženim plačilom enkrat mesečno, z enim mobilnikom se lahko plačuje z več različnih računov, omogočen je pregled in nadzor nad porabo preko sporočil SMS (Moneta na 1919) ali spletne banke Bank@Net in mobilne banke mBank@Net, pri plačilu se uporablja varnostna koda PIN za Moneto, ki preprečuje zlorabe in zagotavlja visoko stopnjo varnosti, ob izgubi ali kraji mobilnika se lahko Moneto vklopi na drugem mobilniku, zneske pa se lahko plačuje v okviru prilagojene mesečne porabe. Mesečnega nadomestila za uporabo Monete banka ne zaračunava, plača se le cena uspešno izvedene transakcije oz. stroška klica na Moneta Terminalih in Moneta Avtomatih po ceniku mobilnega operaterja.

Svojim uporabnikom pa Nova KBM nudi tudi storitev SMS – Sporoči Mi Stanje. Preko nje lahko komitenti stanje na svojem osebnem računu spremljajo prek SMS sporočil. Ob naročilu storitve sami določijo pogostost in čas prejemanja SMS obvestil na svoj mobilni telefon: dnevno, tedensko, mesečno, ob izbranih urah ali ob vsaki spremembi stanja. Pristop k SMS – Sporoči Mi Stanje je brezplačen, plača se le prejeti SMS (SMS o stanju stane 0,05 EUR, SMS o prilivu pa 0,06 EUR).

Janez Stajnko, direktor sektorja sodobnih prodajnih poti v Novi KBM: »Mobilni telefon je postal naš nepogrešljivi spremljevalec. V Novi KBM sledimo sodobnim trendom in vedno več storitev prilagajamo uporabi na mobilnikih.  mBank@Net je nov člen v naboru naših uporabnih in priročnih storitev, ki izkoriščajo tehnične možnosti in udobnost mobilne telefonije.«

Abanka Vipa z SMS obveščanjem

V Abanki svojim komitentom nudijo mobilno storitev ABASMS, ki omogoča dve funkcionalnosti: ključno besedo in SMS obveščanje. Funkcionalnost Ključna beseda omogoča preverjanje stanja na osebnem računu ter podatek o višini in veljavnosti odobrenega limita s pošiljanjem sporočil SMS. Storitev je namenjena uporabnikom Mobitela in Si.mobila, na eno številko mobilnega telefona pa se lahko veže en osebni in/ali en poslovni račun (le zasebniki). Pristopnina k tej storitvi je brezplačna, plačujejo pa se dohodna in odhodna SMS sporočila po tarifi mobilnega operaterja.

Funkcionalnost SMS obveščanje pa omogoča prejemanje SMS sporočil doma in v tujini, SMS sporočila pa so brezplačna. SMS obveščanje lahko uporabljajo vsi, ki imajo sklenjeno naročniško razmerje za uporabo mobilnega telefona ali uporabljajo predplačniške pakete kateregakoli domačega mobilnega operaterja. Storitev omogoča prejem SMS sporočil o plačilnih nalogih, vnesenih prek spletne banke Abanet, razen prenosov sredstev, izvršenih na podlagi Posebne položnice preko Zbirnega centra, in vseh internih nalogov na lastne transakcijske in varčevalne račune. Prav tako mogoča prejem SMS sporočila o transakcijah, izvedenih s plačilnimi karticami doma in v tujini, dvigu gotovine na bančnem avtomatu doma in v tujini, vsakem nakupu s plačilno kartico prek telefona ali spleta, stornaciji doma in v tujini. Uporabnikom so na voljo trije varnostni paketi, s katerimi si stranka določi obseg obveščanja. Mesečni strošek enega varnostnega paketa je 1,50 evra, vključuje pa obveščanje o dveh plačilnih karticah ter vnesenih nalogih prek spletne banke Abanet. Obveščanje o vsaki nadaljnji plačilni kartici stane 0,70 evra na mesec.

NLB s ponudbo za študente

Študentom, komitentom Nove Ljubljanske banke, so na voljo tri storitve, ki jih lahko opravljajo prek mobilnika. Prva je storitev Varnostna SMS sporočila, ki študenta obveščajo o opravljenem nakupu ali dvigu gotovine s plačilno kartico. Imetnik kartice sam določi, ali želi obvestilo prek mobilnega telefona prejemati za vse nakupe/dvige, za nakupe/dvige samo nad določenim zneskom ali za nakupe/dvige, opravljene samo v tujini. Storitev stane 1 evro na mesec za eno plačilno kartico, ne glede na število prejetih sporočil.

Druga storitev so NLB SMS sporočila. NLB komitentom po dogovoru pošilja informacije o stanjih na osebnem računu (1xdnevno, 1xtedensko ali mesečno ob dogovorjeni uri). Vsako sporočilo stane 4 cente.
 
NLB pa svojim komitentom nudi tudi mobilno banko NLB Moba. Preko nje lahko opravljajo osnovne bančne storitve prek svojega mobilnega telefona: od pregleda stanja in prometa na tekočem računu do možnosti plačil in prenosov med računi po urniku plačilnega prometa. Cena pristopnine k mobilni banki je za študente polovična in znaša 3,13 evrov.Komentarji

Za komentiranje dogodka se moraš prijaviti preko obrazca na vrhu strani ali rdečega gumba FB connect

Naključne vsebine
Nagradne igre

Antivalentinovo #2

Podarjamo skupno 4 vstopnice za Antivalentinovo #2, po dve za vsak dan. Vse, kar moraš storiti, je da izpolniš obrazec in v prostor za odgovor zapišeš za kateri dan želiš vstopnici ter koga pripelješ s seboj.


Spremeni besedo.