Dnevi doktorskih študentov 2013: bogatimo gospodarstvo

Društvo mladih raziskovalcev Slovenije 24. in 25. aprila 2013 na Gospodarski zbornici Slovenije organizira konferenco Dnevi doktorskih študentov 2013: bogatimo gospodarstvo, namenjeno predstavitvi možnosti povezovanja raziskovalnega dela oz. znanosti z gospodarstvom.

V preteklosti je bila praksa, da se je večina doktorjev znanosti zaposlila na raziskovalnih inštitucijah ali v javni upravi. Z uvedbo bolonjskega študija in prihodom gospodarske krize, pa se vse več doktorjev znanosti sooča z brezposelnostjo, saj le redki dobijo možnost zaposlitve v raziskovalnih inštitucijah, gospodarstvo pa pogosto v njih ne prepozna potenciala.

Cilj konference je predstaviti gospodarstvu prednosti zaposlovanja doktorjev znanosti in raziskovalcev v gospodarskih družbah, hkrati pa seznaniti bodoče doktorje znanosti z možnostmi karierne poti v gospodarstvu. Prav tako si želimo, da bi se vzpostavilo še tesnejše sodelovanje med raziskovalnimi inštitucijami (oz. njenimi oddelki, laboratoriji) in gospodarskimi subjekti, saj ima to pomembno vlogo pri prehodu bodočih doktorjev znanosti v gospodarstvo.

Prvi dan konference bo namenjen razpravi o pomenu sodelovanja akademske sfere z gospodarstvom in obratno, o čemer bo govorila tudi prva okrogla miza, predstavili pa bomo tudi uspešne zgodbe sodelovanja. Popoldan bodo predstavniki znanih slovenskih podjetij, ki zaposlujejo doktorje znanosti predstavili kakšne prednosti podjetju prinese zaposlovanje najvišje kvalificiranega kadra. Drugi dan bo poudarek na samostojni podjetniški poti mladih doktorjev znanosti. Predstavilo se bo več uspešnih podjetij katerih ustanovitelji so doktorji znanosti, s katerimi bomo skušali dognati kaj je potrebno za zagon visokotehnološkega ali raziskovalno naravnanega podjetja ter sklenili dogodek z iskanjem sinergij in možnosti interdisciplinarnega povezovanja ter sodelovanja med doktorskimi študenti, ki je izrednega pomena tudi za komercializacijo inovativnih idej.

Društvo mladih raziskovalcev Slovenije (DMRS) je prostovoljna organizacija, ki združuje mlade raziskovalce, podiplomske študente in podoktorske raziskovalce. Osrednji cilji društva so spodbujanje kakovosti v slovenskem visokošolskem sistemu, zavzemanje za čim bolj kakovosten podiplomski študij, promocija in izboljšanje razmer za slovensko znanost in raziskovanje, izboljšanje pogojev dela mladih raziskovalcev, čim večje povezovanje med raziskovalnimi ustanovami in slovenskimi podjetji ter seveda formalno in neformalno druženje naših članov.Komentarji

Za komentiranje dogodka se moraš prijaviti preko obrazca na vrhu strani ali rdečega gumba FB connect

Naključne vsebine
Nagradne igre

Pimped out

Podarjamo 2 vstopnici za letošnji Pimped out - trap dogodek poletja! Spodaj izpolni spodnje podatke in v polje za odgovor navedi ime in priimek osebe, ki bi jo povabil/a zraven.


Spremeni besedo.


Nagradne igre

Ultra Europe 2019

Podarjamo 3 vstopnice za letošnji Ultra Europe festival, ki se bo odvijal v Splitu med 12. in 14.7. Izpolni spodaj svoje podatke in v polje za odgovor dopiši zakaj si ravno TI zaslužiš prejeti brezplačno vstopnico!


Spremeni besedo.


Nagradne igre

5. Tušev tek barv

Podarjamo 2 majici "Tušev tek barv": Spodaj izpolni svoje podatke in v polje za odgovor pripiši velikost majice (S/M/L) in naslov na katero jo lahko pošljemo, v kolikor te izžrebamo!


Spremeni besedo.