Dnevi doktorskih študentov 2013: bogatimo gospodarstvo

Društvo mladih raziskovalcev Slovenije 24. in 25. aprila 2013 na Gospodarski zbornici Slovenije organizira konferenco Dnevi doktorskih študentov 2013: bogatimo gospodarstvo, namenjeno predstavitvi možnosti povezovanja raziskovalnega dela oz. znanosti z gospodarstvom.

V preteklosti je bila praksa, da se je večina doktorjev znanosti zaposlila na raziskovalnih inštitucijah ali v javni upravi. Z uvedbo bolonjskega študija in prihodom gospodarske krize, pa se vse več doktorjev znanosti sooča z brezposelnostjo, saj le redki dobijo možnost zaposlitve v raziskovalnih inštitucijah, gospodarstvo pa pogosto v njih ne prepozna potenciala.

Cilj konference je predstaviti gospodarstvu prednosti zaposlovanja doktorjev znanosti in raziskovalcev v gospodarskih družbah, hkrati pa seznaniti bodoče doktorje znanosti z možnostmi karierne poti v gospodarstvu. Prav tako si želimo, da bi se vzpostavilo še tesnejše sodelovanje med raziskovalnimi inštitucijami (oz. njenimi oddelki, laboratoriji) in gospodarskimi subjekti, saj ima to pomembno vlogo pri prehodu bodočih doktorjev znanosti v gospodarstvo.

Prvi dan konference bo namenjen razpravi o pomenu sodelovanja akademske sfere z gospodarstvom in obratno, o čemer bo govorila tudi prva okrogla miza, predstavili pa bomo tudi uspešne zgodbe sodelovanja. Popoldan bodo predstavniki znanih slovenskih podjetij, ki zaposlujejo doktorje znanosti predstavili kakšne prednosti podjetju prinese zaposlovanje najvišje kvalificiranega kadra. Drugi dan bo poudarek na samostojni podjetniški poti mladih doktorjev znanosti. Predstavilo se bo več uspešnih podjetij katerih ustanovitelji so doktorji znanosti, s katerimi bomo skušali dognati kaj je potrebno za zagon visokotehnološkega ali raziskovalno naravnanega podjetja ter sklenili dogodek z iskanjem sinergij in možnosti interdisciplinarnega povezovanja ter sodelovanja med doktorskimi študenti, ki je izrednega pomena tudi za komercializacijo inovativnih idej.

Društvo mladih raziskovalcev Slovenije (DMRS) je prostovoljna organizacija, ki združuje mlade raziskovalce, podiplomske študente in podoktorske raziskovalce. Osrednji cilji društva so spodbujanje kakovosti v slovenskem visokošolskem sistemu, zavzemanje za čim bolj kakovosten podiplomski študij, promocija in izboljšanje razmer za slovensko znanost in raziskovanje, izboljšanje pogojev dela mladih raziskovalcev, čim večje povezovanje med raziskovalnimi ustanovami in slovenskimi podjetji ter seveda formalno in neformalno druženje naših članov.Komentarji

Za komentiranje dogodka se moraš prijaviti preko obrazca na vrhu strani ali rdečega gumba FB connect

Naključne vsebine
Nagradne igre

Antivalentinovo #2

Podarjamo skupno 4 vstopnice za Antivalentinovo #2, po dve za vsak dan. Vse, kar moraš storiti, je da izpolniš obrazec in v prostor za odgovor zapišeš za kateri dan želiš vstopnici ter koga pripelješ s seboj.


Spremeni besedo.