Dan za podjetnike v Velenju

Zavod mladi podjetnik se s svojim dogodkom v sodelovanju s SA©A inkubatorjem ponovno vraèa v Velenje. Tokrat bo na sporedu dogodek za mlade podjetnike ter tiste, ki o tem ¹e razmi¹ljate. Tematika bo pestra: od osnov raèunovodstva za mlade podjetnike, do poslovnega naèrta ter marketinga. Postregli vam bomo s pestrim in raznolikim izobra¾evalnim programom.

Pridru¾ite se nam v èetrtek 22.4.2010 v Medpodjetniškem izobra¾evalnim centrom (MIC), v Veliki predavalnici M3, ob 16.30 uri. Prijazno ste vabljeni vsi ki ste ¾e podjetniki, ali o tem še razmišljate. Naši predavatelji bodo obravnavali naslednje teme: 

1. Osnove raèunovodstva za mlade podjetnike

Izobra¾evanje bo vodila raèunovodkinja Lea Bevèiè iz MP raèunovodstva in nam bo osvetlila teme: osnovnih izrazov v raèunovodstvu, poslovne knjige, poslovne listine, davek na dodano vrednost, davek od dohodkov pravnih osev in davkov od dohodkov iz dejavnosti ter temeljna raèunovodska izkaza. Na predavanju boste izvedeli osnove s podroèja raèunovodstva, ki bi jih moral poznati vsak podjetnik.

2. Osnove prodaje ter zlata pravila vodenja storitev

Predaval bo Risto Stojanovski iz podjetja Triple S learning. Vsak podjetnik ima svoj produkt, ki ga bolj ali manj uspešno prodaja na trgu. Prodajne vešèine lahko v celoti  razvijemo le tako, da se opremimo  teoretiènim znanjem, ki ga nato uporabimo v praksi. Na mnenje svojih kupcev pa lahko vplivamo le s kvaliteto storitve, ki jo ponujamo. Tudi za to je potrebna teoretièna podlaga in njena uporaba v praksi.Namen brezplaène delavnice je spodbuditi podjetnike da: ugotovijo, kako dobro obvladajo kritièni poslovni vešèini, ugotovijo, kako veliko lahko stane lastno neznanje, stopijo na pot stalnega izpopolnjevanja svojih poslovnih vešèin.

 3. Zakaj potrebujem poslovni naèrt?

O poslovnem naèrtu bo predaval Bla¾ Kos iz podjetja Venture Lab ter Kluba Poslovni angeli Slovenije. Poslovni naèrt je ¾iv dokument, ki ga je potrebno neprestano dopolnjevati. Bolj kot sam dokument pa je pomemben proces, saj na podlagi pripravljenega dokumenta lahko v kritiènih situacijah delujemo veliko bolj proaktivno in premišljeno, kar pa je eden izmed kljuènih elementov za uspeh v podjetništvu. Poslovni naèrt ima tipièna strukturirana poglavja, ki jih je smiselno upoštevati, saj tako pokrijemo vse vidike podjetništva.

Med premori in ob koncu predavanja pa smo vam pripravili pogostitev z mre¾enjem. Udele¾ba na dogodku je brezplaèna. Prijave so obvezne: http://mladipodjetnik.si/novice-in-dogodki/dogodki/mp-dogodek-dnevi-za-podjetnike-v-velenjuKomentarji

Za komentiranje dogodka se moraš prijaviti preko obrazca na vrhu strani ali rdečega gumba FB connect

Naključne vsebine
Nagradne igre

Antivalentinovo #2

Podarjamo skupno 4 vstopnice za Antivalentinovo #2, po dve za vsak dan. Vse, kar moraš storiti, je da izpolniš obrazec in v prostor za odgovor zapišeš za kateri dan želiš vstopnici ter koga pripelješ s seboj.


Spremeni besedo.