Črna Kronika

Svet okoli nas. Kaj se dogaja s ljudmi ?

Sobota, 24.01.09, 14:35

 

Èrna Kronika!

 

®e nekaj èasa spremljam dnevnik oz. novice iz sveta in Slovenije in se zgra¾am.

Vsaki dan slišim nekaj, kar me vr¾e iz tira, nekaj ogabnega in takega, da se èlovek vpraša, je res bila prava odloèitev Boga, da nas je ustvaril? Kdo sploh smo? Mi smo tiste pošasti iz risank, z sluzjo iz ust in velikimi zobmi in krvavo rdeèimi oèmi …

Kaj sploh smo?

Od kod smo prišli?

 

Nekaj se dogaja s nami, vsak dan odkrijejo novo bolezen, vsak dan odkrijejo nov zloèin, vsak dan, mah kak dan, vsako uro, minuto, to sekundo, ko pišem to, na nekoga streljajo tam nekje v zakotni ulici in ne jaz in ne ti, ki to bereš, ne bova vedela kdo je bil tista ¾rtev, je bil sploh kriv ali ne ?

 

Droge, alkohol naj bi bile naš najveèji sovra¾nik?

Ne.

Èlovek je èloveku najveèji sovra¾nik.

 

Zakaj govorimo o ljubezni, o pravici, zakaj si la¾emo in si zatiskamo oèi, ko pa je vse la¾.

Kako naj svojemu otroku razlo¾im, da naj se pazi soseda, nikoli ne veš, kdo te obdaja in kake namere ima. Kako naj dopovem svojemu otroku, da ne more zaupat niti lastni sestri, ki z njim odrašèa ker mogoèe nekoè, ko mene veè ne bo, se ji bo zmešal in ga bo ubila?

 

Smešno je tole brat in si mislit, lej, to je èudno, to se ¾e ne bo zgodilo, mhm, ti si lahko naiven jaz pa ne bom veè. Svet je lep, èe išèeš lepe stvari.

 

Ampak kaj pa, ko odkriješ tisti temni kotièek in odkriješ, da svet ni takšen kot si mislil, da je?

Do kdaj bomo varni v svoji luknji?

 Sodišèe je 40-letno Irko, ki je svojega 13-letnega sina silila v spolne odnose, zaradi zlorabe, incesta in zanemarjanja otrok obsodilo na sedem let zaporne kazni. 

Kaj se zgodi èloveku, da postane hudiè?

Kaj se v tebi spremeni, da enega dne vstopiš v otroško sobo in poklièeš svojega otroka in ga pofukaš do onemoglosti in se s tem zadovoljiš in to ponavljaš, znova in znova in tvoja duša je mirna in lahko ¾iviš èisto normalno in dalje, brez skrbi, kot, da se niè ni zgodilo?

 Stanovanje prekrito s podganami, otroci pa z ušmi
®enska je bila sicer zasvojenka z alkoholom, z njenim primerom pa je bila dodobra seznanjena tudi socialna slu¾ba. Otroke, ki so potrebovali zdravniško oskrbo, so ji skušali vzeti ¾e leta 2000, a zaradi finanène pomoèi skrajno desnièarske katoliške organizacije, ki povelièuje pravice bioloških staršev, je ¾enski uspelo otroke obdr¾ati. Ti so bili po poroèilu socialne slu¾be zaradi dolgoletne zlorabe psihièno in fizièno povsem na dnu. Šest otrok je namreè ¾ivelo v umazanem in neogrevanem stanovanju, v katerem ni bilo hrane, naokoli so lezle podgane in miši, povrh vsega pa so imeli otroci toliko uši, da so jim dobesedno lezle tudi po obrazu in ostalih delih telesa. 

In ko berem tole, se zamislim, mogoèe bom nekoè tudi jaz takšna?

Mogoèe se bo tudi meni enkrat strgalo in bom muèila, ubijala, in mirno spala po krutih dejanjih, kot, da niè ni. Mogoèe je tudi ta ¾enska nekoè bila normalna (kaj sploh je normalno?) in je tudi na Svet drugaèe gledala in mogoèe, mogoèe …

 

http://www.siol.net/svet/crna_kronika/2009/01/v_napadu_v_otroskem_vrtcu_v_bruslju_najmanj_pet_mrtvih.aspx

 

pravzaprav je tale èlanek grozljiv, oz. dogodek je strašen in te res zadene, mislim dokaz veè, da nikjer nisi varen, niti pred lastnim otrokom, niti pred lastnim staršem ne, pa tudi v nobeni ustanovi, kot je npr. vrtec. Hm, mora bit res ‘lepa’ zadeva, da prideš po dolgem in napornem dnevu v vrtec po otroka, da bi šel domov, nekaj za jest naredil, se malo odpoèil in ugotoviš, da je v vrtcu ti nekdo ubil otroka, kar tako, z lepega, niè tebi, niè meni, no¾ v srce.

 

Kaj narediti?

Nisem starš, nimam otrok ampak se zavedam, a bi hotel storilca ubit, ga muèit, kaznovat.

Zapor, ja ali ne?

 

Oèitno jih je veliko proti zaporu, bolj jim je všeè muèenje, obešanje in tako dalje in ja, dajmo se vrnit spet v stari vek, sekanje glav na giljotinah, obešanje pred celim mestom in tako dalje … in muèenje na sto in en naèin. Ja no, nekateri ljudje še niste odrasli in mogoèe bi bil èas, da malo razmislite in pogledate na ta Svet zakaj je takšen, saj mi ustvarjamo ta svet in èe smo mi takšni, polni raznih muèilnih zamisli, kako bi nekoga obesili, muèili ker je storil neko dejanje potem tudi vi niste normalni, tudi v vas se skriva en psihopat, ljudje smo ljudje. Enako smo narejeni in mogoèe bi bil ¾e èas, da se zamislimo in pridemo s dobrimi idejami na plan, da rešimo, izkoreninimo to nasilje, te psihiène bolezni in ohranimo trezno glavo v grozljivih situacijah, pa lep dan še naprej.

In definitivno se ne strinjam s kaznimi v zaporu, premale so.

 Komentarji

Za komentiranje dogodka se moraš prijaviti preko obrazca na vrhu strani ali rdečega gumba FB connect

Naključne vsebine
Nagradne igre

Antivalentinovo #2

Podarjamo skupno 4 vstopnice za Antivalentinovo #2, po dve za vsak dan. Vse, kar moraš storiti, je da izpolniš obrazec in v prostor za odgovor zapišeš za kateri dan želiš vstopnici ter koga pripelješ s seboj.


Spremeni besedo.