Cotrugli razpisuje 12 MBA štipendij

Mednarodno akreditirana poslovna ¹ola Cotrugli Business School, v sodelovanju z medijskima partnerjema MojeDelo.com, Radio1 razpisuje:

Ponosno najavljamo ¾e 6. tekmovanje za štipendije za programa Executive MBA in MBA na COTRUGLI Business School za leto 2011.
Projekt štipendiranja je del programa dru¾bene odgovornosti COTRUGLI Business School z namenom vzpodbujanja pozitivnih sprememb v jugovzhodni Evropi. 105.000 EUR bomo v obliki dveh polnih in desetih poloviènih štipendij podelili tistim, ki imajo najveèji potencial, da prispevajo k kvaliteti mened¾menta v regiji.
Kar 12 slovenskih kandidatov bo prejelo 6 štipendij za COTRUGLI Executive MBA program oz. 6 štipendij za COTRUGLI MBA program
Vabimo vse proaktivne in ambiciozne kandidate z voditeljskim potencialom, da se prijavijo! Naš izbor ni ¾rebanje, je tekmovanje karierno usmerjenih posameznikov. Štipendijo bodo prejeli kandidati, ki bodo s svojim znanjem, razmišljanjem in sposobnostmi najbolj navdušili neodvisno komisijo.
Zahteve za prijavo v program štipendiranja za Executive MBA:
•    diploma,
•    dobro znanje anglešèine,
•    najmanj 5 let delovnih izkušenj,
•    vodstveni polo¾aj v trenutni zaposlitvi.
Zahteve za prijavo v program štipendiranja za MBA:
•    diploma,
•    dobro znanje anglešèine,
•    najmanj 3 leta delovnih izkušenj.
Veè o MBA in EMBA študiju najdete na www.cotrugli.eu

Postopek prijave
Da bi vas upoštevali kot primerne kandidate za E/MBA program, morate uspešno skozi prijavni proces. Štipendije bo prejelo po 6 najuspešnejših kandidatov v okviru selekcijskega postopka za vsak program. Prijavni postopek je sestavljen iz 2 krogov:
KROG 1 – registracija do 9. Maja 2011, do polnoèi
1.    Najkasneje do 9. maja se lahko registrirate v selekcijski postopek. Opravite registracijo na spletnem obrazcu na dnu strani.
2.    Po registraciji boste po e-pošti prejeli prijavni obrazec, katerega izpolnite v angleškem jeziku in ga poslali najkasneje do 10. maja 2011.
KROG 2 – izbor finalistov 14. in 15. Maja 2011
Strokovna mednarodna štipendijska komisija Cotrugli Business School bo na podlagi informacij z vaših prijavnih obrazcev izbrala kandidate, ki bodo vstopili v zakljuèni krog selekcijskega postopka. O tem, ali ste prišli v finale, boste obvešèeni najkasneje 11. Maja 2011.
Selekcijski postopek v obliki tekmovanja (izbor zmagovalcev nateèaja) bo potekal v Ljubljani in sicer 14. maja za izbor prejemnikov štipendij za Executive MBA program in 15. maja za izbor prejemnikov MBA programa. Namen obeh zakljuènih krogov je izbrati po 6 prejemnikov celotnih ali poloviènih štipendij za oba programa.
Biti pravi vodja ni enostavno. Tudi selekcijski postopek ne bo enostaven. Drugi krog selekcijskega postopka bo sestavljen v obliki tekmovanja iz individualnih testov in skupinskih nalog. Celoten postopek bo trajal 10-12 ur.

Izbor zmagovalcev
Glede na oceno kandidatovih profesionalnih in individualnih dose¾kov ter vtisov, zbranih v celotnem selekcijskem postopku, bo posebna komisija izbrala 12 kandidatov, ki bodo prejeli štipendije za MBA program (6 kandidatov) in Executive MBA program (6 kandidatov). Izbrani kandidati bodo imeli mo¾nost postati redni udele¾enci Executive MBA oz. MBA programa, generacija 2012 na COTRUGLI Business School.
Štipendisti bodo razglašeni konec meseca maja 2011.
Vrednost štipendije
Na koncu izbora, ko bo izbranih vseh 12 zmagovalcev v obeh kategorijah za E/MBA štipendijo, bo eden od njih prejel polno štipendijo za Executive MBA v vrednosti 18.000 EUR in eden polno štipendijo za MBA program v vrednosti 12.000 EUR. Ostalih 10 bo prejelo poloviène štipendije za EMBA program (9.000 EUR) oz. MBA program (6.000 EUR).
•    pet (5) delnih Executive MBA štipendij v vrednosti po 9.000 EUR in eno (1) polno štipendijo v vrednosti 18.000 EUR.
•    pet (5) delnih MBA štipendij v vrednosti po 6.000 EUR in eno (1) polno štipendijo v vrednosti 12.000 EUR.
Prejemniki delnih štipendij pokrijejo razliko med delno in polno štipendijo; to je znesek, da se dose¾e polna cena Executive MBA ali MBA programa. Prejemniki poloviène štipendije lahko štipendijo brez obveznosti zavrnejo.
Polna cena Executive MBA programa je 18.000 EUR.
Polna cena MBA programa je 12.000 EUR.
V primeru veèjega števila kandidatov, ki v visoki meri izpolnjujejo kriterije in se izka¾ejo uspešni na tekmovanju, bo COTRUGLI Business School podelila tudi t.i. Principals’ Scholarship v višini 30% polnega zneska šolnine za posamezen program.
Obveznosti zmagovalcev

Prejemniki štipendij so v prihodnosti protokolarni delegati poslovne šole. Kot najboljši na tekmovanju, morajo vzdr¾evati raven visokih ocen na predavanjih in biti za zgled ostalim udele¾encem. Prav tako se obvezujejo za COTRUGLI biti na voljo za: predstavljanje šole na konferencah, svetovanje, mentorstvo in raziskave v obsegu 72 ur (9 dni).

Plaèano delo – 160 ur (20 dni). Glede na naravo dela bo COTRUGLI prejemniku štipendije plaèal 300 EUR bruto/dan, èe boste izpolnili zahteve, ki jih postavi COTRUGLI.

Prijavite se takoj preko spletnega obrazca:
www.mojedelo.com/mba ali www.cotrugli.eu/scholarships
Po e-pošti boste prejeli prijavni obrazec, katerega izpolnite in pošljite najkasneje do 10. Maja 2011.
Potrebujete veè informacij?
Daniela Bervar, Country manager for Slovenia
COTRUGLI (SLO), Tehnološki Park 19, 1000 Ljubljana
daniela.bervar@cotrugli.eu, +386 41 252 614Komentarji

Za komentiranje dogodka se moraš prijaviti preko obrazca na vrhu strani ali rdečega gumba FB connect

Naključne vsebine
Nagradne igre

Antivalentinovo #2

Podarjamo skupno 4 vstopnice za Antivalentinovo #2, po dve za vsak dan. Vse, kar moraš storiti, je da izpolniš obrazec in v prostor za odgovor zapišeš za kateri dan želiš vstopnici ter koga pripelješ s seboj.


Spremeni besedo.