Capoeira – ples ali borilna veščina?

Preberi si nekaj o tem zanimivem ¹portu ter sodeluj v nagradni igri, v kateri bomo 2 sreène¾a nagradili z brezplaènim 1-meseènim treningom!

NAGRADNA IGRA - v sodelovanju s šolo Capoeira Senzala Slovenija smo se odloèili, da bomo 2 uporabnika portala Študentarija nagradili z brezplaènim 1-meseènim treningom capoeire v njihovi šoli. Vse kar morate storiti je to, da pošljete email z naslovom “Capoeira” na nagradna@studentarija.net ter pripišete svoje kontaktne podatke in odgovor na nagradno vprašanje, ki ga najdete spodaj. Nagradna igra se zakljuèi 24.11., nagrajenca pa bosta o nagradi in njenem prevzemu obvešèena po emailu.
Nagradno vprašanje: Kateri je najpomembnejši inštrument v capoeiri, ki pravtako velja za njen zašèitni znak?
Namig: Odgovor se skriva spodaj v besedilu.

Podrobnosti o izvoru capoeire in zgodnji zgodovini so še vedno predmet razprav med zgodovinarji, vendar je jasno, da so afriški su¾nji odigrali kljuèno vlogo pri razvoju te umetnosti.  Nekateri trdijo, da so su¾nji uporabljali plesni videz z namenom skriti svoje urjenje v boju ter samoobrambi.

Lahko povzamemo, da je capoeira izraz afro-brazilske kulture in je rezultat veè stoletnega zatiranja afriških su¾njev v èasu kolonialne Brazilije. Razvili so jo afriški su¾nji in je takrat predstavljala beg iz realnosti ter orodje za krepitev telesa in duha v boju za obstanek.

Po ukinitvi su¾enjstva leta 1888 je bila capoeira zaradi povezanosti s kriminalom oèrnjena in popolnoma prepovedana leta 1890. K ponovni legalizaciji capoeire  je izredno pripomogel Mestre (mojster) Bimba z ustanovitvijo prve šole capoeire leta 1932, ki jo je na ta naèin prestavil iz ulic v šole in športne centre. Prenašanja svojega znanja na uèence se je lotil didaktièno, kar je povzroèilo da je capoeira prodrla tudi med srednji in višji dru¾beni sloj in tako izgubila negativen ugled. Danes je razglašena za kulturno nematerialno dedišèino Brazilije in je zašèitena s posebnimi zakoni.

Mnogi se sprašujejo ali je capoeira ples ali borilna vešèina. Capoeira je mešanica borbe, glasbe, gibanja, tradicije in ljudskega izroèila. Prepoznavna lastnost, po kateri se capoeira tako moèno razlikuje od ostalih borilnih vešèin, je prisotnost glasbe – petje pesmi v portugalskem jeziku in igranje inštrumentov. To pa je velikokrat razlog, da se jo zamenjuje za ples. Tehnika napada in obrambe se namreè izvaja v prikritem gibanju, imenovanem ‘ginga’ (¾inga). Cilj capoeire ni udariti ali raniti nasprotnika, temveè zgolj igrivo nakazovati udarce, uriti samoobvladovanje in natanèno opazovati nasprotnika.

Igra capoeire se izvaja v krogu, imenovanem ‘roda’, ki jo sestavlja skupina ljudi. Ti s ploskanjem in petjem spremljajo ter spodbujajo dogajanje znotraj rode, kjer se nahajata dva capoerista. V rodi izmenièno izvajata napadalne in obrambne gibe in skušata drug drugega postaviti v neizhoden polo¾aj. Stil in hitrost igre narekujejo inštrumenti, med katerimi je najpomembnejši ‘berimbau’ (Brazilsko glasbilo podobno loku) ki je tudi zašèitni znak capoeire. Ritem berimbaua doloèa hitrost in stil igre, od hitre igre z veliko akrobatskih elementov (stil ‘regional’) do poèasnejše in bolj pretkane igre (stil ‘angola’).

Oseba, ki redno trenira capoeiro, pridobi na ravnote¾ju, gibljivosti, raztegljivosti, srèni vzd¾ljivosti,  oblikuje svoje telo, se nauèi pravilno dihati in razvije obèutek za ritem. Ob vsem tem pa ima capoeira še dru¾abno noto, saj je unikaten naèin dru¾enja in povezovanje ljudi tako znotraj skupine, kot tudi na mednarodni ravni. Capoeira je kulturno bogata borilna vešèina in omogoèa, da se ljudje spoznajo s portugalskim jezikom, brazilsko kulturo, obièaji in folkloro.

Za nekatere je capoeira le konjièek, za mnoge pa ¾ivljenjska filozofija. Skozi zgodovino je spremenila svojo obliko ter pomen, vendar ena stvar ostaja nespremenjena: capoeira ohranja kulturo in krepi telo ter duha.

Ena izmed najbolj razširjenih šol capoeire na svetu  je CAPOEIRA SENZALA, ki je od nekdaj slovela po moèni organizaciji in nepremagljivih capoeristih. Danes je prisotna skoraj v vsaki dr¾avi na svetu in tudi Slovenija ni izjema. Šolo CAPOEIRA SENZALA SLOVENIJA vodi contramestre Luis Claudio, capoerist z veè kot tridesetletnimi izkušnjami, ki slovenske uèence seznanja tudi z drugimi dejavnostmi brazilske folklore.Komentarji

Za komentiranje dogodka se moraš prijaviti preko obrazca na vrhu strani ali rdečega gumba FB connect

Naključne vsebine
Nagradne igre

Antivalentinovo #2

Podarjamo skupno 4 vstopnice za Antivalentinovo #2, po dve za vsak dan. Vse, kar moraš storiti, je da izpolniš obrazec in v prostor za odgovor zapišeš za kateri dan želiš vstopnici ter koga pripelješ s seboj.


Spremeni besedo.