Calyx v Štirki

Reporta¾a o poslednjem drum and bass mayhem te sezone v ljubljanskem klubu K4, ki je marsikomu popravilo vzdu¹je pred izpitnimi roki.

Poslednji drum and bass mayhem te sezone! Ta stavek me je spravil v slabo voljo. Za bo¾jo voljo, pa ravno zdaj, ko se piše matura in so se zopet zaèeli izpiti! Mislim, da sta bila to razloga, da klub K4 ni bil nabito poln – na zaèetku. Ljudi pa vseeno ogromno, kar pa ni bilo niè èudnega. Na “poslednjem drum and bass mayhem te sezone” je ljudi obnorel londonèan Larry Cons, ki bo veèini bolj poznan pod imenom Calyx. Noro dobra izbira ¾ura preden se zares zvleèeš pred knjige.

Calyx je bila v osnovi duo zasedba, ki sta jo sestavljala Larry Cons in Chris Rush. Oba sta imela ¾e kar nekaj izkušen z glasbo. Chris je svojèas igral bobne, Larry pa kitaro pri jazz/funk skupini z imenom Octane. Chris se je okoli leta 2000 odloèil, da svoje kariere ne bo namenil glasbi, tako da je Larry ostal sam, kar pa ga nikakor ni ustavilo, v bistvu je do¾ivel še veèji uspeh. Izdal je kar nekaj uspešnih extended play zgošèenk in prièel sodelovati z drugimi izvajalci, med drugim tudi z Dom & Roland (nastal je komad Killa). Zares pravi uspeh pa je po¾el leta 2005 z izidom albuma No Turning Back. Calyx je dokazal, da je v sedmih letih postal pravi mojster darkstepa (darkstep je podzvrst drum and bass-a, nekaterim bol poznana pod imenom Hard Drum’n'Bass).

Zdaj pa nazaj v štirko. S prijatelji smo vztopili okoli polnoèi. Še obisk pri natakarju in obisk kadilnice (takrat je bila gneèa v njej še vzdr¾na ). Prerivanje do glavnega odra ni bilo potrebno, prostora je bilo še dovolj. Prvi na sceni je bil Slovenski DJ Hedon. Moèan ritem, neizprosen bass in noro vzdušje za ples. S kolegico sva odplesala tik pod oder, kjer so takoj prièeli nastajati novi stiki in poznanstva. Nasmeški na obrazih, pot na laseh, odbiti plesni koraki, skratka u¾ivancija! Z vsakim obiskom kadilnice je bila ta bolj in bolj polna. Prihajalo je vedno veè ljudi, pa vendar gneèa ni kvarila vzdušja. Ko sem se zopet znašel tik pod odrom, sem ves preseneèen ugotovil, da je pravzaprav tu gneèa najmanjša. Super! Hedon je svoj nastop odlièno zakljuèil in pred darkstepa ¾ejno publiko je stopil mo¾akar, ki bi mu pripisal le nekaj èez dvajset let. Priznam, da mu sprva nisem namenil kaj veèje pozornosti, opazil sem le, da je bila glasba drugaèna, boljša, moènejša. Zaslišal sem tiste besede, zaradi katerih sem na ta koncert komaj èakal: “Are You Ready”. Noro! Plesišèe je še bolj za¾ivelo, ljudi je bilo vedno veè, vzdušje vedno boljše. Calyx, slava ti! Bil je neizprosen, njegovi poznani komadi so bili izrazitejši, moènejši kot smo jih poznali, vendar na raèun melodiènosti. Niè nas ni ustavilo! Larry nam je mahal s stalnim nasmeškom na obrazu. Menim, da je opazil kako u¾ivamo. Kmalu je bilo tudi tik pred odrom veliko ljudi, morda so pobegnili iz najglasnejšega dela plesišèa, ki se nahaja na nekoliko ni¾jem in osrednjem delu, mogoèe pa so hoteli videti mojstra pri delu. Calyx pa le ni mogel vrteti celo noè in zamenjali so ga še naslednji slovenski DJ-ji: Hose, Markoman & Tsunami. Nadaljevali so brutalnost tistega veèera in vzdušje je ostalo na idealnem nivoju. Niè popušèanja, niè premorov, vse do jutra!

Piše: MihaKomentarji

Za komentiranje dogodka se moraš prijaviti preko obrazca na vrhu strani ali rdečega gumba FB connect

Naključne vsebine
Nagradne igre

Antivalentinovo #2

Podarjamo skupno 4 vstopnice za Antivalentinovo #2, po dve za vsak dan. Vse, kar moraš storiti, je da izpolniš obrazec in v prostor za odgovor zapišeš za kateri dan želiš vstopnici ter koga pripelješ s seboj.


Spremeni besedo.