Brezposelnost mladih je problem

Študentska organizacija Slovenije na podlagi analiz uporabljenih v Strategiji zaposlovanja mladih v družbi znanja in aktualnih dosegljivih podatkov zaznava povečanje brezposelnosti oseb s terciarno (VI., VII. in VIII. stopnja) izobrazbo, še posebej mladih do 30 leta.

V preteklem tednu je Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve predstavilo aktualno stanje na trgu dela za mlade iskalce prve zaposlitve. Predstavniki Ministrstva so trenutno stanje predstavili kot ugodno in pri tem navedli, da se je brezposelnost mladih znižala iz 23.025 v januarju 2005 na 9.884 junija 2008. Podatki niso sporni, vendar pa ŠOS ugotavlja, da takšen metodološki pristop zajema le mlade do 25. leta. Pri tem je potrebno upoštevati, da se obdobje mladosti danes pomika proti 30. letu, s čimer večinoma sovpada tudi zaključek študija. In tako povsem drugačno sliko prikaže podatek, da je bilo maja 2008 mladih brezposelnih (od 15 – 25 leta) 6.745, kar predstavlja le 11 % vseh brezposelnih. Vendar je, ob upoštevanju še dodatnih 8.826 mladih, v starosti od 26 – 30 leta, opazno, da ima problem večje razsežnosti, saj brezposelni mladi predstavljajo 15.571 oz. kar četrtino vseh brezposelnih.

ŠOS je zaznal spremembo tudi v strukturi ponujenih delovnih mest, saj kar 75% le-teh predstavljajo dela za določen čas. To sicer pripelje do opaznega znižanja števila iskalcev prve zaposlitve, ki pa se po preteku nekaj mesecev ponovno prijavijo kot iskalci zaposlitve in niso več kategorizirani kot iskalci prve zaposlitve, s tem pa izgubijo določene ugodnosti. Po podatkih Zavoda RS za zaposlovanje je kar 42 % od vseh novo prijavljenih brezposelnih oseb tistih, katerim je zaposlitev za določen čas prenehala. Pri tem je potrebno upoštevati, da zaposlitev za določen čas mladim ne omogoča socialne varnosti, saj ne omogoča reševanje stanovanjske problematike in kreditne sposobnosti, kar posledično mlade omejuje pri ustvarjanju pogojev za načrtovanje družine.

Z brezposelnostjo pa se vedno bolj soočajo tudi mladi izobraženi, saj je potrebno navesti, da osebe s terciarno izobrazbo predstavljajo 10,2 % vseh brezposelnih (maj 2008). Po ocenah Zavoda RS za zaposlovanje je za leto 2008 skupno predvidenih 38.589 novih zaposlitev, od katerih naj bi jih bilo le 7.600 namenjenih za osebe s terciarno izobrazbo. Po podatkih Statističnega urada RS je bilo že v letu 2007 16.680 novih diplomantov, s tem, da bo predvidoma letos diplomiralo še dodatnih 18.019 absolventov. Torej, za teh 7.600 delovnih mest naj bi se potegovalo 34.699 diplomantov ter seveda tudi tisti, katerim preneha delovno razmerje za določen čas.

ŠOS pričakuje, da bo problem brezposelnosti mladih uvrščen višje na dnevni red obravnavanih tem in da se bo v prihodnosti realizirala Strategija zaposlovanja mladih v družbi znanja.Komentarji

Za komentiranje dogodka se moraš prijaviti preko obrazca na vrhu strani ali rdečega gumba FB connect

Naključne vsebine
Nagradne igre

Antivalentinovo #2

Podarjamo skupno 4 vstopnice za Antivalentinovo #2, po dve za vsak dan. Vse, kar moraš storiti, je da izpolniš obrazec in v prostor za odgovor zapišeš za kateri dan želiš vstopnici ter koga pripelješ s seboj.


Spremeni besedo.