Biosfera – Konferenca študentov bioloških znanosti

Konferenca slovenskih študentov bioloških znanosti je dogodek, namenjen študentom bioloških znanosti od prve do tretje stopnje študija ter mladim, ki jih biološke vede zanimajo.

Projekt organizirajo z željo po prepoznavnosti študentskega raziskovalnega dela in z željo po povezovanju mladih med seboj in s stroko.

Konferenca je enodnevni dogodek, razdeljen na več tematskih sklopov. Sklopi bodo zajemali področja molekularne biologije, celične biologije, mikrobiologije, imunologije, fiziologije, sistematike, morfologije, evolucijske biologije, ekologije in varstva okolja.

Na začetku vsakega sklopa bo uvodno predavanje gostujočega raziskovalca z obravnavanega področja. Prizadevamo si, da bi vabljeni predavatelji študentom predstavili vrste raziskav, s katerimi se še niso srečali tekom študija ali v medijih. Tako bodo udeleženci spoznali aktualne raziskave na področju delovanja posameznega predavatelja.

V vsakem sklopu bodo po uvodnem predavanju sledila še 4 izbrana študentska predavanja z razpravo. Študentske prispevke, ki bodo predstavljeni s predavanji, bodo izbrali člani znanstvenega odbora, ki ga bodo sestavljali študenti in raziskovalci (pedagoški delavci), zaposleni na Biotehniški fakulteti.

Ostali aktivni udeleženci, ki ne bodo imeli predstavitev v obliki predavanj, pa bodo lahko svoje delo predstavili s plakati. Konference se bodo mladi lahko udeležili tudi kot udeleženci, ki ne bodo predstavljali prispevkov, temveč bodo na konferenci prisotni kot poslušalci in udeleženci razprave.

Več informacij o načinu prijave, vabljenih predavateljih in poteku dogodka lahko najdete na spletni strani http://biosfera.si/.

 Komentarji

Za komentiranje dogodka se moraš prijaviti preko obrazca na vrhu strani ali rdečega gumba FB connect

Naključne vsebine
Nagradne igre

Pimped out

Podarjamo 2 vstopnici za letošnji Pimped out - trap dogodek poletja! Spodaj izpolni spodnje podatke in v polje za odgovor navedi ime in priimek osebe, ki bi jo povabil/a zraven.


Spremeni besedo.


Nagradne igre

5. Tušev tek barv

Podarjamo 2 majici "Tušev tek barv": Spodaj izpolni svoje podatke in v polje za odgovor pripiši velikost majice (S/M/L) in naslov na katero jo lahko pošljemo, v kolikor te izžrebamo!


Spremeni besedo.