Absolvent – aktiviraj in zaposli se!

Za študente absolvente priložnost v okviru novega projekta »Absolvent – aktiviraj in zaposli se!«

Projekt Absolvent – aktiviraj in zaposli se je nastal na predlog Študentske organizacije Slovenije za izboljšanje zaposlitvenih možnosti mladih diplomantov. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je predlog vključilo v svoj program in zagotovilo sredstva. V projektu je za obdobje 2009 – 2011 na voljo skupaj 2,7 milijona evrov, načrtuje pa se vključitev 600 oseb (v prvem letu 141, naslednje leto pa 459 oseb) v usposabljanje in zaposlitev. Namen projekta, ki se sofinancira preko Evropskega socialnega sklada, je olajšati vključevanje diplomantov na trg dela ter okrepiti povezovanje gospodarstva in izobraževanja. V program se lahko vključijo absolventi na najmanj VII. stopnji izobrazbe oziroma najmanj 2. bolonjski stopnji.

Razpis Absolvent – aktiviraj in zaposli se, bo predvidoma septembra objavljen na Zavodu za zaposlovanje, na razpis pa se bodo lahko prijavili delodajalci iz gospodarstva in javnega sektorja, nevladne organizacije in društva. Pomembno je poudariti, da se bosta usposabljanje in zaposlitev lahko izvajala le pri delodajalcih, ki so bili izbrani na javnem razpisu Absolvent – aktiviraj in zaposli se. Takšni delodajalci bodo sklenili pogodbo z Zavodom za zaposlovanje, na podlagi nje pa se jim bodo povrnili upravičeni stroški za izvedeno usposabljanje absolventov na delovnem mestu in izplačala subvencija za zaposlitev diplomantov.

Študentska organizacija Slovenije pa poziva absolvente, da se prijavijo v evidenco absolventov na Študentski organizaciji Slovenije. Na Študentski organizaciji Slovenije bodo vodili evidenco prijavljenih absolventov in jih povezali z delodajalci, ki iščejo nove mlade sodelavce in se nameravajo prijaviti na omenjeni razpis, prav tako se absolvente spodbuja k aktivnemu iskanju in obveščanju potencialnih delodajalcev. V koliko absolvent že pozna primernega delodajalca za usposabljanje in zaposlitev, mu lahko predstavi možnost prijave na razpis Absolvent – aktiviraj in zaposli se, ki bo objavljen na Zavodu RS za zaposlovanje.

Študent absolvent naj posreduje svojo prijavo na Študentsko organizacijo Slovenije, in sicer na elektronski naslov: ales.kramer@studentska-org.si (kontaktna oseba je Aleš Kramer).

Projekt Absolvent – aktiviraj in zaposli se prinaša koristi tako študentom in delodajalcem. Delodajalci, ki preko omenjenega programa zaposlijo diplomante, prejmejo subvencijo za njihovo zaposlitev za polni delovni čas, pri čemer mora delovno mesto ustrezati smeri (družboslovna, naravoslovna) in ravni posameznikovega izobraževanja. Študentom absolventom pa se omogoči, da že med študijem pridobijo nova ali dodatna znanja, veščine, spretnosti in delovne izkušnje in da spoznajo svojega bodočega delodajalca. To jim odpira večje zaposlitvene možnosti, lažje in hitrejše vključevanje v delo ter manj težav pri iskanju prve zaposlitve. Študent absolvent se v okviru omenjenega programa  vključi v usposabljanje na delovnem mestu, ki traja od enega do največ šest mesecev, pri čemer študentu pripada tudi mentor. Absolventi za udeležbo na usposabljanju prejmejo tako imenovani dodatek za aktivnost (ki znaša tri evre za vsako uro dejanske prisotnosti na usposabljanju). Za zaposlitev diplomantov, ki so se kot absolventi usposabljali na delovnem mestu, delodajalci prejmejo subvencijo dva tisoč evrov. Subvencija se jim izplača v enkratnem znesku za obdobje pol leta, potem ko zaposlijo diplomanta in Zavodu za zaposlovanje predložijo potrebna dokazila. To pomeni, da morajo delodajalci najmanj pol leta ohraniti diplomante v zaposlitvi za poln delovni čas, pri čemer z njimi lahko sklenejo pogodbo o zaposlitvi za določen ali nedoločen čas.

 
Danijel Bandelj, predsednik ŠOS: »Namen projekta je olajšanje vključitve diplomantov na trg dela ter okrepiti povezovanje gospodarstva in izobraževanja. Rešitve omenjenega problema smo predstavili tudi v Strategiji zaposlovanja mladih v družbi znanja.«Komentarji

Za komentiranje dogodka se moraš prijaviti preko obrazca na vrhu strani ali rdečega gumba FB connect

Naključne vsebine
Nagradne igre

Antivalentinovo #2

Podarjamo skupno 4 vstopnice za Antivalentinovo #2, po dve za vsak dan. Vse, kar moraš storiti, je da izpolniš obrazec in v prostor za odgovor zapišeš za kateri dan želiš vstopnici ter koga pripelješ s seboj.


Spremeni besedo.