21 zahtev Študentske organizacije Slovenije

Študentska organizacija Slovenije je podala 21 zahtev za izboljšanje položaja študentov oziroma mladih v Sloveniji.

1. Zahtevamo za mlade več namenskih sredstev iz Proračuna RS za leti 2014 in 2015 ter takojšnjo zaustavitev varčevanja.  Mladi naj bomo naložba v prihodnost!

2. Zahtevamo ponovno uvajanje subvencij za mlade pri reševanju prvega stanovanjskega problema in spodbujanje zapolnitev praznih stanovanjskih kapacitet na nepremičninskem trgu v javni lasti.

3. Zahtevamo sistemske strateške rešitve, ki bodo dejansko zmanjšale brezposelnost med mladimi. Dodatno zahtevamo, da se poveča nujna socialna varnost brezposelnih mladih.

4. Zahtevamo sprejemanje konkretnih ukrepov, ki bodo spodbujali podjetništvo med mladimi. Zahtevamo ponovno uvedbo študentskega S.P.  Ne kaznujmo tistih, ki se poleg študija kreativno usmerjajo v svet podjetništva!

5. Zahtevamo formalno beleženje izkušenj, pridobljenih preko že ustaljenih neformalnih oblik izobraževanja, prostovoljnega dela, študentskega dela, mladinskega dela …

6. Zahtevamo odpravo prostovoljnega pripravništva na vseh nivojih javne uprave. Mladi nismo novodobni sužnji!

7. Zahtevamo odpravo krivične ureditve interventnega zakona o zdravstvenem zavarovanju, po kateri  študentje nad 26. letom starosti niso upravičeni do številnih nujnih pravic iz naslova študentskega statusa.

8. Zahtevamo aktivnejše vključevanje študentov pri pripravi sprememb resorne področne zakonodaje. S poudarkom na aktivnem delovanju Sveta Vlade RS za študentska vprašanja in delovnih skupin, ki trenutno niso operativne.

9. Zahtevamo od vseh visokih državnih in političnih predstavnikov, da s svojimi dejanji ne povzročajo medgeneracijskega konflikta, temveč naj raje krepijo medsebojno solidarnost ter zastopajo pravice in interese vseh državljanov ne glede na starost, vero, raso ali spol.

10. Zahtevamo dosledno in politično korektno izvajanje sprejete zakonodaje, zlasti na področju štipendiranja.

11. Zahtevamo ureditev visokega šolstva, ki bo prednostno usmerjeno na študenta, kot ključnega subjekta v študijskem procesu. Visoko šolstvo naj temelji na kakovosti, naj bo dostopno vsem študentom pod enakimi pogoji in naj študente opremi z vsemi relevantnimi znanji v pomoč pri iskanju prve zaposlitve. Dodatno zahtevamo implementacijo praktičnega izobraževanja v prav vse študijske programe.

12. Zahtevamo temeljito reformo bolonjskega sistema študija, ki bo v ospredje postavila študente. Sem sodi tudi enotna struktura študija, takojšnje vrednotenje študijskih obveznosti na podlagi dejanske obremenitve študentov, prenova študijskih vsebin in odprava programov, ki se podvajajo ali so nekakovostni.

13. Zahtevamo večjo avtonomijo visokošolskih institucij, ki mora hkrati biti uravnotežena z odgovornostjo tako do študentov kot širše družbe.

15. Zahtevamo uvedbo sistema spremljanja zaposljivosti in zaposlovanja diplomantov po študijskih programih in objavo realnejših statističnih podatkov v samoevalvacijskih poročilih.

16. Zahtevamo prenehanje prelaganja vse večjih finančnih bremen na študente v obliki višjih vpisnin, cen posameznih študijskih storitev ter drugih tovrstnih prispevkov.

18. Zahtevamo sprejetje strategije internacionalizacije slovenskega visokošolskega prostora do leta 2020. Z jasnim namenom povečevanja mednarodne mobilnosti študentov in pedagoškega osebja.

20. Zahtevamo ustanovitev širše strokovne medresorske delovne skupine za reševanje pereče problematike fiktivnega vpisovanja študentov. Z namenom priprave celovite analize problema, ugotovitve njegovih podrobnih razlogov, dolgoročne strategije reševanja s poudarkom na preventivni politiki in urejanju spodbudnega okolja za razvoj mladih. Pravice z naslova statusa študenta ne smejo biti izkoriščane za reševanje socialnega položaja mlade generacije.

21. Zahtevamo ustanovitev prvega ministrstva za mlade, ki bo v fazi sprejemanja ključnih medresorskih odločitev vlade  še posebej pozorno in celostno spremljalo ukrepe, zakone in strategije za reševanje problematike v tem trenutku najbolj socialno ranljive skupine državljanov – mladih. Mladi naj bomo jasna politična prioriteta in ne več družbeno breme.

Vir: ŠOSKomentarji

Za komentiranje dogodka se moraš prijaviti preko obrazca na vrhu strani ali rdečega gumba FB connect

Naključne vsebine
Nagradne igre

Antivalentinovo #2

Podarjamo skupno 4 vstopnice za Antivalentinovo #2, po dve za vsak dan. Vse, kar moraš storiti, je da izpolniš obrazec in v prostor za odgovor zapišeš za kateri dan želiš vstopnici ter koga pripelješ s seboj.


Spremeni besedo.